منوی اصلی

کمیته ارزشیابی و آزمون

شیوه‌نامه بررسی کیفیت آزمون و رسیدگی به اعتراضات در کمیته آزمون دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران


ارزیابی آموخته‌ها بخشی از فرایند یاددهی-یادگیری است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است در صورتی که پس از آزمون، امکان بررسی پاسخ سوالات برای فراگیران وجود داشته باشد، ارزیابی و آزمون قسمتی از فرآیند یاددهی-یادگیری شده و موثرتر خواهد بود. با توجه به اهمیت فرآیند ارزیابی دانشجویان و همچنین ارتقای کیفیت آزمون‌ها، کمیته آزمون دانشکده داروسازی با حضور جمعی از اساتید دانشکده، رئیس اداره آموزش و تعدادی از دانشجویان عضو کارگروه دانشجویی EDO دانشکده تشکیل شد تا علاوه بر بررسی کیفیت آزمون‌ها، به بررسی اعتراضات و مشکلات پیش آمده در این فرآیند رسیدگی نماید. در ادامه به معرفی نحوه فعالیت این کمیته در این زمینه پرداخته خواهد شد.

اعضای کمیته آزمون:


نحوه تعاملات:

مطابق مصوبه جلسه آموزشی دانشکده با حضور اعضای کمیته آزمون و مدیران گروه‌ها، از این پس کلید آزمون‌های برگزار شده در سامانه فرادید، 2 ساعت پس از برگزاری آزمون در سامانه قرار می‌گیرد.


مراحل بررسی کیفیت آزمون و رسیدگی به اعتراضات به ترتیب زیر است:

الف) از نمایندگان محترم هر ورودی خواسته می‌شود با همکاری دانشجویان ورودی، به بررسی پاسخ‌های کلید پرداخته و در صورت داشتن هر گونه اعتراض، آن را با ارائه مدارک و مستندات گردآوری و جمع بندی کرده و حداکثر تا 24 ساعت پس از برگزاری آزمون، آن را در قالب فایل PDF و به شکل یک گزارش در اختیار نمایندگان دانشجویی حاضر در کمیته آزمون قرار دهند. مسیر دریافت اعتراضات فردی (گزینه های 6 و 7) می تواند از طریق گزارش به نماینده یا میز خدمت دانشکده باشد.

لازم به ذکر است اعتراضات می‌تواند در هر یک از حوزه‌های زیر باشد:

1- سوالات خارج از محدوده تدریس شده

2- نامتناسب بودن تعداد سوالات با توجه به تعداد واحد درس

3- نامتناسب بودن زمان در نظر گرفته شده برای امتحان

4- طراحی نامناسب سوالات (وجود گزینه‌هایی مانند "الف و ج" و ... در گزینه های سوال)

5- کلید نادرست

6- عدم ثبت پاسخ‌ها در سامانه آزمون

7- مشکلات فنی نظیر قطعی برق و ....

لازم به ذکر است در تمامی این موارد، ارائه شواهد و مستندات برای بررسی اعتراض الزامی است (توصیه می شود تمام دانشجویان، حین آزمون از صفحه خود فیلم بگیرند تا در صورت بروز مشکل، امکان بررسی وجود داشته باشد). همچنین، در مواردی که اعتراض متختص یک دانشجوی خاص است (مواردی مانند موارد 6 و 7 در بالا)، آوردن نام دانشجو الزامی است تا پیگیری‌‌ها برای این فرد انجام شود.

ب) پس از بررسی و تفسیر آنالیز سوالات و در نظر گرفتن اعتراضات دانشجویان، رای کمیته آزمون به صورت کتبی برای معاونت آموزشی و اداره آموزش فرستاده خواهد شد.

پ) معاون آموزشی نتایج و آنالیز آزمون را به همراه رای کمیته آزمون از طریق اتوماسیون برای مدیر گروه آموزشی فرستاده و از ایشان خواسته می‌شود با توجه به ضمایم ارسالی، به بررسی اعتراضات و موارد مذکور کمیته آزمون پرداخته و نتایج بررسی‌ها به اداره آموزش گزارش شود.

ت) پس از بررسی نتایج، آنالیز، رای کمیته آزمون و اعتراض به سوالات در گروه، نحوه تعامل گروه و نتایج بررسی ها طی نامه‌ای از طرف مدیر گروه به معاونت آموزشی و سپس از طریق معاون آموزشی یا اداره آموزش به کمیته آزمون گزارش می گردد تا از طریق دانشجویان عضو کمیته آزمون در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

امید است با انجام صحیح این فرآیند، گامی در ارتقای کیفیت آزمون‌ها و فرآیند ارزشیابی دانشجویان در دانشکده داروسازی د.ع.پ. تهران برداشته شود و شاهد اعتلای سطح علمی دانشجویان و رضایتمندی هرچه بیشتر دانشجویان و اساتید از آموزش در سطح دانشکده باشیم.

100 %