منوی اصلی

تماس با دفتر توسعه آموزش


محل دفتر

تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ساختمان جدید، طبقه چهارم، اتاق شماره 430-2، هسته توسعه آموزش

شماره تماس

021-6412-2163

ساعت کار

8:30 الی 14:30

100 %