منوی اصلی

مطالب آموزشی

ارزیابی دانشجویان


آزمون چندگزینه‌ای و تحلیل آن

آزمون چند گزینه‌ای (MCQ: Multiple Choice Question) یکی از انواع رایج ارزیابی دانشجویان در پایان ترم می‌باشد. از نتایج این آزمون می‌توان به اطلاعات ارزشمندی دست یافت. این اطلاعات با محاسبه‌ی مواردی مانند ضریب جذب گزینه‌ها، ضریب دشواری گزینه‌ها، روایی آزمون، پایایی آزمون و خطای معیار اندازه‌گیری بدست می‌آید که در فایل زیر روش تحلیل آزمون چهار گزینه‌ای و هر کدام از موارد بالا به طور خلاصه توضیح داده شده‌است.

جهت  دانلود این فایل، این جا را کلید بفرمایید.    


چک لیست میلمن

این چک لیست جهت بررسی اصول ساختاری در سئوالات چند گزینه‌ای طراحی شده‌است. در فایل زیر این چک لیست را که به تفکیک تنه سئوال و گزینه‌های سئوال تنطیم شده‌است می‌توانید ببینید. 

جهت دانلود چک لیست میلمن، این جا را کلید بفرمایید.  

100 %