منوی اصلی

پذیرش دانشجویان میهمان

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1402-1401 میهمان نمی پذیرد.

ثبت درخواست انتقالي نيمسال اول 1401-1402 مقاطع كارداني تا دكتراي عمومي(20 فروردین  تا 31 اردیبهشت). لازم به ذكر است كه امكان ثبت درخواست جديد، پيگيري و در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه امكان اصلاح اطلاعات و مدارك درخواست انتقالي وجود دارد. جهت ثبت درخواست ميهماني جديد، پيگيري درخواست و در صورت لزوم اصلاح درخواست ميهماني نيمسال اول 1401-1402 خود به سایت مندرج در زیر مراجعه نمایید. (لازم به ذكر است فرم هاي انتقالي و ميهماني به صورت مجزا مي باشد و متقاضيان درخواست انتقال، لطفا فرم ميهماني را هم تكميل نمايند تا در صورت عدم موافقت با انتقالي و موافقت با ميهماني امكان موافقت توسط دانشگاه وجود داشته باشد)

اول خرداد تا 12 خرداد  سامانه مذکور در اختیار دانشگاه های مقصد قرار می گیرند و تصمیم گیری در شورای آموزشی دانشگاه ها صورت می گیرد و نتیجه آن در همان سامانه با استفاده از شماره دانشجویی و کد ملی برای دانشجوی متقاضی قابل رویت خواهد بود.(1 مرداد تا 31 مرداد نتایج نهایی مشخص خواهد شد).

سامانه درخواست میهمانی وزارت بهداشت    

 http://guest.behdasht.gov.ir

سامانه درخواست انتقالی وزارت بهداشت (در حال حاضر دانشکده داروسازی دانشجوی انتقالی نمی پذیرد)   

  http://transmission.behdasht.gov.ir

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر    

 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir100 %