منوی اصلی

آرشیو اخبار

انتصاب دکتر منان حاجی محمودی به سمت سرپرست معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی دانشکده داروسازی

انتصاب دکتر منان حاجی محمودی به سمت سرپرست معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی دانشکده داروسازی

دکتر محسن امینی رئیس دانشکده در حکمی دکتر منان حاجی محمودی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی و دوره های تخصصی دانشکده منصوب کرد.

انتصاب دکتر زهرا توفیقی به سمت معاون آموزش عمومی دانشکده داروسازی

انتصاب دکتر زهرا توفیقی به سمت معاون آموزش عمومی دانشکده داروسازی

دکتر محسن امینی رئیس دانشکده در حکمی دکتر زهرا توفیقی به سمت معاون آموزشی دانشکده منصوب کرد.

جشن عید غدیر

جشن عید غدیر

100 %