منوی اصلی

معرفی و تماس با ما

روند شکل گیری دفتر ارتباط با دانش آموختگان

بیش از هفتاد سال است که دانشگاه علوم پزشکی تهران به تربیت نیروی متخصص در رشته های مختلف پزشکی مشغول است. دانش آموختگان این دانشگاه بزرگ، در اقصی نقاط دنیا در مراکز علمی و درمانی بزرگ و کوچک جهان مشغول کار و فعالیت هستند. بسیاری از آنها در طول زندگی شغلی و تخصصی خود منشأ اثرات قابل توجهی بوده و هستند.
دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برآن است تا با گردهم آوردن این گروه درجهت تحقق اهدافی چند گام بردارند.
با گرد هم آمدن دانش آموختگان این دانشگاه بزرگ کشور که با سابقه ترین وبزرگترین مرکز آموزش و تربیت متخصصین رشته های مختلف پزشکی در کشور است می توان از استعدادها ، توان، تجربه، تخصص، نفوذ و اعتبار آنان برای اهداف مختلفی استفاده کرد.
اعتلا و ارتقاء جایگاه دانشگاه درصدر این اهداف قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند و باید از نفوذ و اعتبار دانش آموختگان خود که بعضی از آنها در معتبرترین مراکز علمی و تخصصی دنیا مشغول به کار و فعالیت اند بهرة بیشتری ببرد.
ایجاد ارتباط علمی قویتر و گسترده تر با دنیا و تعامل با مراکز معتبر علمی جهان از طریق افراد مؤثری که دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و هم اکنون در آن مراکز دارای موقعیت ممتاز و مؤثری هستند زمینه مشابهی برای بهره مندی دانشگاه از این تعامل است. دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند چنین مهمی را تحقق دهد.
ازجمله اهداف دیگر تشکیل این دفتر می توان به ایجاد ارتباط علمی بین اعضاء و ایجاد زمینه ارتقا علمی و تکمیل دانش و تجربة تخصصی اعضاء اشاره نمود. ایجاد کتابخانه، site علمی، برگزاری همایش های آموزشی، صنفی، فرهنگی و . . . از دیگر فعالیت هایی است که این دفتر می تواند به آنها مبادرت نموده و از طریق آنها به ایجاد زمینه های رشد و بهره‏مندی اعضاء کمک نماید.
همچنین ارایة تسهیلات رفاهی و اجتماعی از دیگر اهداف این دفتر است. ایجاد باشگاه ویژه دانش آموختگان با بهره مندی از مراکز تفریحی ، ورزشی، خدماتی، هتل ها و . . . از این قبیل فعالیت‏هاست.
باتوجه به جمیع جهات فوق الذکر دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به تأسیس دفتر دانش آموختگان این دانشگاه اقدام نموده است .

تصویب تأسیـس دفتـر دانـش آمـوخـتگان 
در جلسه هم اندیشی هیئت رئیسة دانشگاه با صاحبنظران مسایل دانشگاه که در روز 9/11/84  در محل موزة ملی تاریخ علوم پزشکی برگزار شد مسایل مختلف دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات متعددی اتخاذ شد. یکی از این تصمیمات تأسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان بود.   پس از تصویب در شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 85، طبق بند 35 بیست و سومین نشست هیئت امناء دانشگاه  مورخ85/6/25 با تشکیل آن موافقت بعمل آمد.
بدنبال تصویب تشکیل این دفتر از سوی رئیس محترم دانشگاه طی احکامی جداگانه رئیس و دبیر این دفتر تعیین و  از این پس این دفتر با هدف برقراری ارتباط دوجانبه با فارغ التحصیلان دانشگاه برنامه هایی را به اجرا در آورده است. برپایی گردهمایی فارغ التحصیلان ورودی سالهای مختلف دانشگاه با حضور رئیس دفتر و دیگر مسئولین دانشگاه، همکاری در اجرا و برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانشحویان دانشکده های تحت پوشش، برگزاری جلسات آموزشی با امتیاز بازآموزی، برگزاری تورهای تفریحی جهت دانش آموختگان بهمراه خانواده های آنان و ... ایجاد امکان ثبت نام از دانش آموختگان به منظور تهیه بانک اطلاعاتی مشتمل بر اطلاعات این افراد، طراحی سایت دفتر ارتباط با دانش آموختگان و ایجاد امکان ارتباط الکترونیک، تبدیل ایمیل دانشجویان با ایمیل فارغ التحصیلی دانشجویان در هنگام فارغ التحصیلی و ... ازجمله مهمترین اقدامات این دفتر است که انجام می شود.


دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

                                               رئیس دفتر دانش آموختگان دانشکده داروسازی: آقای دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

                                             مدیر دفتر دانش آموختگان دانشکده داروسازی: خانم فاطمه امینی

             شماره تماس دفتر: ۶۴۱۲۱۵۱۷

            پست الکترونیک: pharmacyalumni@sina.tums.ac.ir

          آدرس: ساختمان جدید دانشکده داروسازی – طبقه چهارم

           کانال تلگرام دفتر دانش آموختگان دانشکده داروسازی     alumnipharmteh@  100 %