منوی اصلی

بخش های دفتر توسعه آموزش

بخش‌های دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

دفتر توسعه آموزش داروسازی با هدف تلاش در جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش داروسازی، فراهم نمودن شرایط تغییر و اصلاح فرآیندهای آموزشی، از زیرگروه‌های توانمندسازی، برنامه‌ریزی آموزشی و ارزشیابی، مرکز آموزش الکترونیک و کارگروه دانشجویی تشکیل شده است. در این راستا، مجموعه‌ای از اساتید، دستیاران و دانشجویان با همکاری یکدیگر، برای ارتقا و رشد آموزش داروسازی گام برمی دارند. در زیر به اختصار این مراکز معرفی می‌گردند.


زیرمجموعه توانمندسازی آموزشی:

- نیازسنجی درخصوص اولویت‌های توانمندسازی اساتید، دستیاران و دانشجویان دانشکده و ارائه گزارش‌های مرتبط در سطح دانشکده/ دانشگاه

- اطلاع‌رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان جهت شرکت در دوره‌های توانمندسازی آموزشی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در حوزه‌های مختلف به ویژه به کارگیری روش‌های یاددهی-یادگیری فعال، لیدرشیپ و مدیریت تغییر

- توانمندسازی و حمایت از اعضاء هیات علمی جهت طراحی و اجرای برنامه‌های نوآورانه آموزشی

- همکاری با معاونین آموزشی درخصوص توانمندسازی کارشناسان آموزشی


زیرمجموعه برنامه‌ریزی آموزشی:

- مشارکت در تدوین و بازنگری طرح دوره‌ها/ درس‌های رشته‌های دایر در دانشکده از جمله طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی

- مطالعه، ارائه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده‌سازی فعالیت‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی آموزشی

- تکمیل و جمع‌بندی طرح درس‌های دوره عمومی داروسازی و دوره‌های تخصصی با توجه به آموزش مبتنی بر توانمندی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در زمینه برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و بازنگری آن‌ها


زیرمجموعه ارزشیابی:

- مشارکت در طراحی و اجرای طرح‌های ارزشیابی و استقرار سیستم‌های ارزشیابی:

  • دوره‌های آموزشی
  •  فراگیران
  • اعضاء هیات علمی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در حوزه‌های مختلف ارزشیابی

- همکاری با کمیته آزمون دانشکده جهت بررسی کیفیت آزمون‌ها و رسیدگی به اعتراض‌ها


مرکز آموزش الکترونیک دانشکده داروسازی

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و همچنین توسعه شبکه ارتباطات در دنیای مجازی، موجب تغییر در شیوه‌های آموزش و ارتقا فرایند یادگیری و یاددهی شده است. با توجه به اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای ارتقا و توسعه آموزش الکترونیک، مرکز آموزش الکترونیک در دانشکده داروسازی راه اندازی شده است.

این مرکز با هدف اصلی توسعه کمی و کیفی آموزش الکترونیک، ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی در ارائه شیوه‌های آموزش الکترونیک و ارتقا توانمندی دانشجویان در حوزه یادگیری الکترونیک ایجاد شده است.

شرح وظایف ای بخش عبارتند از:

- تامين زير ساخت‌هاي کافي سخت افزاري و نرم افزاري جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي الکترونیک

- نظارت بر اجرا و پیگیری برنامه‌های مصوب و آیین نامه‌های ابلاغی دانشگاه در حوزه آموزش الکترونیک

- تعامل با گروه‌های آموزشی دانشکده در زمینه برنامه‌ریزی ارائه بخشی از دروس به صورت الکترونیک

- شناسایی ظرفیت‌های موجود جهت توسعه آموزش الکترونیک

- راهنمایی اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه آموزش الکترونیک

- برگزاری و مدیریت کارگاه‌ها و سایر برنامه‌های توانمندسازی آموزشی در حیطه آموزش الکترونیک


کارگروه دانشجویی  دانشکده داروسازی:

این کارگروه متشکل از دانشجویان و دستیاران علاقمند در زمینه‌های مختلف آموزشی می باشد که در کنار اساتید، دست به دست هم داده و برای توسعه آموزش داروسازی ایده‌پردازی، پژوهش و تلاش می نمایند. اعضای اصلی کارگروه دانشجویی در 4  زیرگروه توانمندسازی، ارزشیابی، مدیا و تولید محتوا و برنامه‌ریزی درسی فعالیت می‌نمایند.

شرح وظایف این بخش عبارتند از:

- آشناسازی دانشجویان با مقوله‌های مطرح در آموزش داروسازی

- برگزاری جلسات منظم با دانشجویان علاقمند در زمینه آموزش

- ارتباط با کارگروه دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و همچنین دانشجویان سایر دفاتر

- هدفدار نمودن فعالیت‌های آموزشی دانشجویی و شرکت در جشنواره‌ها

- برقراری پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشکده

100 %