منوی اصلی

درباره‌ دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

(Education Development  Office; EDO)

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی با هدف تلاش در جهت توسعه و ارتقا پویای آموزش داروسازی مطابق با نیازها و توانمندی‌های مورد انتظار از آموزش کاربردی، و فراهم نمودن شرایط تغییر و اصلاح فرایندهای آموزشی، برای رسیدن به چشم انداز "الگو در آموزش داروسازی" در حال فعالیت می‌باشد. در این راستا، 6 حوزه فعالیت‌های محوله به این دفتر در زیر به تفکیک آمده است:

حوزه توانمندسازی آموزشی:

- نیازسنجی درخصوص اولویت‌های توانمندسازی اساتید، دستیاران و دانشجویان دانشکده و تلاش در جهت برگزاری کارگاه‌های مرتبط در سطح دانشکده/دانشگاه

- اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان برای شرکت در دوره‌های توانمندسازی آموزشی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در حوزه‌های مختلف به ویژه به کارگیری روش‌های یاددهی-یادگیری فعال، لیدرشیپ و مدیریت تغییر

- همکاری با معاونین آموزشی درخصوص توانمندسازی کارشناسان آموزشی


حوزه ارزشیابی:

- مشارکت در طراحی و اجرای طرح‌های ارزشیابی و استقرار سیستم‌های ارزشیابی دوره‌های آموزشی، فراگیران و اعضاء هیات علمی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در حوزه‌های مختلف ارزشیابی

-همکاری با کمیته آزمون دانشکده جهت بررسی کیفیت آزمون‌ها و رسیدگی به اعتراض‌ها


حوزه روش‌های آموزشی:

- مطالعه، ارائه پیشنهاد و همکاری در زمینه توسعه روش‌های یاددهی- یادگیری فعال

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در زمینه اجرای روش‌های مختلف یاددهی- یادگیری فعال

- جهت‌دهي بازنگري برنامه­‌هاي درسي داير با توجه به رويكرد برنامه‌ريزي مبتني بر توانمندي

- گسترش دامنه فعاليت­‌هاي آشنایی با یاددهی- یادگیری فعال برای دستياران و دانشجويان علاقمند


حوزه برنامه‌ریزی آموزشی:

- مشارکت در تدوین و بازنگری طرح دوره‌ها/درس‌های رشته‌های دایر در دانشکده، با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده

- مطالعه، ارائه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده‌سازی فعالیت‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی آموزشی

-تکمیل و جمع‌بندی طرح درس‌های دوره عمومی داروسازی و دوره‌های تخصصی با توجه به آموزش مبتنی بر توانمندی

- ارائه مشاوره به مسئولان دانشکده، گروه‌های آموزشی و اعضاء هیات علمی در زمینه برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و بازنگری آن‌ها


حوزه  پژوهش در آموزش، دانش پژوهی آموزشی و جشنواره‌های آموزشی:

- ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در زمینه برنامه‌های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

- انجام طرح‌های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده

- آشناسازی و ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی با فرآیند دانش پژوهی آموزشی

- اطلاع‌رسانی دقیق جشنواره‌های مرتبط با آموزش پزشکی

- تلاش در جهت بالا بردن اطلاعات حوزه آموزش پزشکی از طریق ارائه گاهنامه، بروشور و ...


فعالیت‌­های توسعه آموزشی دانشجویان:

- برگزاری جلسات منظم با دانشجویان و دستیاران علاقمند در زمینه آموزش

- برگزاری دوره‌های توانمندسازی ویژه دانشجویان و دستیاران

- مشاوره جهت هدفدار شدن فعالیت‌های دانشجویی و شرکت در جشنواره‌ها

100 %