منوی اصلی

وظایف معاونت بین الملل

اهم وظایف معاونت بین الملل دانشکده داروسازی به شرح زیر می باشد:

 • پذیرش دانشجویان بین الملل
 • انجام  کلیه امور مربوط به  شرکت اساتید در همایش ها و سمینار های بین المللی، فرصت های مطالعاتی و ماموریت های آموزشی خارج از کشور
 • شرکت و همکاری در برنامه های تبادل استاد و دانشجو
 • انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با دانشگاه های بین المللی در سطح دنیا
 • به روز رسانی وب سایت انگلیسی دانشکده داروسازی
 • همکاری با نخبگان ایرانی غیر مقیم
 • دعوت از اساتید مدعو بین المللی جهت برگزاری سخنرانی، کارگاه های آموزشی و بازدید از دانشکده
 • همکاری با معاونت بین الملل دانشگاه
 • همکاری در امور آموزشی دانشجویان بین الملل دانشکده داروسازی با پردیس بین الملل
 • تهیه برنامه های اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای متقاضیان خارجی
 • برگزار جلسات شورای بورس، کمیته بین الملل و شورای بین الملل در دانشکده
100 %