منوی اصلی

بخشنامه های معاونت آموزش تخصصی

بخشنامه بورس ۶ ماهه (فرصت مطالعاتی) 

بخشنامه بورس ۶ ماهه (مدرک زبان) 

بخشنامه تمدید دوره و گزارش پیشرفت کار

تصویر فرم درخواست معافیت تحصیلی

بخشنامه اخذ و پیگیری شهریه و ماموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق

بخشنامه تصویب دستورالعمل نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

بخشنامه جدید پرداخت کمک هزینه تحصیلی

بخشنامه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی متقاضی سفرهای زیارتی و سیاحتی

پرداخت شهریه دانشجویان ورودی ۹۳ تا ۹۵

پرداخت شهریه دانشجویان ورودی ۹۶ به بعد

آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

دستورالعمل حمایت  از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج کشور

آیین نامه اعطای بورس سال آخر در خارج از کشور

آیین نامه جدید اعطای تسهیلات بورس تحصیلی

پرداخت شهریه دانشجویان  (افزایش 15 درصدی) سال تحصیلی 98-97

آیین نامه اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان،نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

شهریه سال تحصیلی 99-98


100 %