منوی اصلی

معرفی معاونت آموزش تخصصی


دکتر منان حاجی محمودی

معاون آموزش تخصصی 

پست الکترونیکی :hajimah@tums.ac.ir

آدرس: ساختمان قدیم دانشکده داروسازی، طبقه همکف
 شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۵۴۷۱۴

دانشکده داروسازی شامل یازده رشته تخصصی ، 1-داروسازی بالینی2-فارماسیوتیکس3-شیمی دارویی4-داروسازی هسته ای
 5-سم شناسی6-فارماکوگنوزی7-اقتصاد و مدیریت دارو8-کنترل دارو9-بیوتکنولوژی10-نانو فناوری دارویی11-زیست مواد دارویی می باشد ، که طول دوره تحصیل در همه رشته ها 4.5 سال تحصیلی و تا سه نیمسال قابل تمدید است و کلیه امور آموزشی دانشجویان در اداره آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می شود.


100 %