منوی اصلی

جشنواره معاونت پژوهشی


درباره جشنواره


 

جایزه استاد دکتر عباس شفیعی همه ساله به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، اعضای هیأت علمی ودانشجویان فرهیخته دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار میشود.
 جایزه استاد دکتر عباس شفیعی به منظور :

الف ) ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی ، دانشجویان و  محققین  داروسازی
 ب ) شناسایی ، معرفی و کمک به ارتقای فرآیندهای تحقیقاتی داروسازی
 ج ) ایجاد انگیزه و فضای مناسب علمی برای رقابت در عرصه پژوهش داروسازی

با مشارکت محققین برجسته ایرانی  و به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم دارویی با تأکید برجنبه های نوآوری در آذر ماه هر سال در ۲ قسمت ذیل برگزار میشود:

الف : محققین برجسته
 ب : محققین جوان

افراد برگزیده حداکثر تاآذرماه هر سال در دو گروه محقق برجسته و محقق جوان انتخاب و معرفی می شوند و به فرد برگزیده در هرگروه جایزه ی مربوطه تعلق خواهد گرفت.

برندگان اولین جایزه ی استاد دکتر عباس شفیعی، سال ۱۳۹۱

گروه محققین جوان: جناب آقای دکتر امیر فرشچی

گروه محققین برجسته:جناب آقای دکتر امیررضا جلیلیان

جشنواره ابن سینا

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

100 %