منوی اصلی

شرایط عضویت و امانت کتابخانه

آئین نامه عضویت و امانت  کتابخانه دانشکده داروسازی

ماده 1: اعضاء کتابخانه
   1.اعضای هیات علمی شاغل دانشکده

2.دانشجویان  و دستیاران دانشکده

3.کارمندان  (رسمی، پیمانی، قرادادی و طرحی) شاغل دانشکده

ماده 2: مدارک عضویت 

1. 1قطعه عکس 4*3

2. ارائه کپی  قرارداد یا حکم استخدامی (برای کارمندان و اعضاء هیات علمی)

3.ارائه  کارت دانشجویی (برای دانشجویان و دستیاران)

4.تکمیل  فرم درخواست عضویت کتابخانه (پست الکترونیکی فعال و شماره تماس معتبر الزامی  است)

5.  تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست عضویت، از طریق سامانه کتابخانه دیجیتال  دانشگاه به آدرسLib.tums.ac.ir


   ماده 3: شرایط امانت
   اعضاء هیئت علمی                                            10 جلد کتاب به مدت یک ماه

دانشجویان  دکتری عمومی                                  3 جلد کتاب به مدت 20  روز

دانشجویان دکتری تخصصی                                 5 جلد کتاب به مدت 20 روز
   کارکنان                                                           2  جلد کتاب به مدت 20 روز

 تبصره  1: هر فرد فقط با کارت دانشجویی و  پرسنلی خود مجاز به امانت گرفتن کتاب است.

تبصره 2: برای  بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی  است.

تبصره 3: کلیه مراجعان چه عضو و چه  غیر عضو در صورت مطالعه تحقیقی و استفاده از منابع کتابخانه می توانند با ارائه  کارت شناسایی معتبراز منابع کتابخانه در محل استفاده نمایند.

تبصره 4: مدارک  امانت داده شده باید در موعد مقرر برگشت داده شوند و چنانچه در لیست رزرو قرار  نگرفته باشند و یا دیرکرد نداشته باشند  امکان تمدید  امانت آن وجود  دارد (از طریق وب، حضوری یا تلفنی)
   تبصره 5: کتابهای درسی و پر مراجعه  در صورتیکه تنها یک نسخه در کتابخانه باشد امانت داده نمی شوند (فقط در ایام  تعطیلات وپایان هفته امانت داده می شوند).

 
   ماده 4: منابعی که امانت داده نمی شوند

  1. منابع       مرجع 
  2. پایان       نامه ها 
  3. نشریات 
  4. منابع       پر مراجعه و تک نسخه ای 
  5. کتابهای       قدیمی، گرانبها و کمیاب 

 
   ماده 5: جریمه دیرکرد
   هر جلد کتاب در هر روز تأخیر  مشمول10000 ریال و یک روز تعلیق عضویت   می شود(تعطیلات نیز محاسبه می شوند)
   تبصره 6: امانت دوباره کتاب به  اعضاء دارای دیرکرد منوط به پرداخت مبلغ جریمه دیرکرد است.

تبصره 7: جریمه دیرکرد برای کتاب  های تک نسخه و دارای متقاضی به ازاء هر روز 20000 ریال است.


   ماده 6: جبران خسارت کتابهای آسیب دیده یا گم  شده
   جبران خسارت کتابهای گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و  او موظف است ظرف یک ماه نسبت به تهیه منبع گم کرده اقدام کند، درصورتیکه چاپ  کتاب تمام شده و یا در بازار موجود نباشد، باید جدیدترین چاپ و یا ویرایش خریداری  شود. درسایر موارد با پیشنهاد مسئول بخش امانت و تایید رئیس کتابخانه  تصمیم  گیری خواهد شد.
   تبصره 8: تا زمان جبران خسارت،  کتابی به ایشان امانت داده نمی شود.
   تبصره 9: جبران خسارت از طریق  ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

 

ماده 7: کتابهای الکترونیکی

دانشجویان  دانشکده داروسازی در هر سال تحصیلی مجاز به دریافت فایل 10 کتاب الکترونیکی و  دستیاران 15 عنوان کتاب الکترونیکی به صورت رایگان می باشند.

تبصره 10: دریافت فایل کتاب های  الکترونیکی برای سایر اعضاء خارج از دانشکده، مشمول هزینه می باشد که با تحویل  رسید به ایشان انجام می شود.

   ماده 8: تسویه حساب
   کلیه افراد لازم است هنگام فارغ التحصیلی، ماموریت آموزشی، انتقالی یا پایان  خدمت با کتابخانه دانشکده تسویه حساب نمایند و تمامی منابعی را که به  امانت برده اند، به کتابخانه بازگردانند.

   ماده 9: رعایت نظم و مقررات 
   رعایت سکوت و نظم در کتابخانه الزامی است.
   خوردن، آشامیدن، صحبت با تلفن همراه، همراه آوردن اطفال، استعمال دخانیات در  محل کتابخانه ممنوع است.

 
   مفاد این آئین نامه برای کلیه اعضاء کتابخانه و  مراجعان کتابخانه لازم الاجرا است. هرگونه تغییر و تجدید نظر در این آئین  نامه به عهده ریاست کتابخانه است.
   این آئین نامه در 9 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1 آبان 1401 بازنگری شده است.

    آئین نامه عضویت و امانت کتابخانه دانشکده داروسازی pdf


100 %