منوی اصلی

معرفی پرسنل معاونت آموزش عمومی

                        

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

خانم فاطمه         امینی

رئیس اداره آموزش

۶۶۹۵۹۰۹۳

64122305

خانم   لیلا            کرمانی


کارشناس آموزش (ورودی ۹۰، ۹۴، ۱۴۰۰)


64121284


آقای   منوچهر    مقیمی

کارشناس آموزش (ورودی ۹۱، ۹۷، 93) + امور هیات علمی

64122304

آقای   محمد       پورامیدی

کارشناس آموزش (ورودی ۹۵) + پروپوزال ها


64121285


خانم   سوسن       دولتی


کارشناس آموزش (ورودی ۹۶، 92) + دانشجویان میهمان


64122313 خانم نسرین کلانتری

کارشناس آموزش (ورودی  98) 

64121518

خانم   مریم صیادی

کارشناس آموزش (ورودی 99) 

64121504
100 %