منوی اصلی

امور فرهنگی

اساتید راهنمای آموزشی و فرهنگی به تفکیک ورودی ها

وظایف:

- تشکیل شورای فرهنگی دانشکده و برنامه ریزی سالانه فرهنگی

- برنامه ریزی و برگزاری مراسم فرهنگی ، اعیاد و مناسبت های مذهبی

- برگزاری مسابقات فرهنگی 

- برگزاری کارگاه های دانش افزایی (ویژه اساتید و پرسنل)

- برگزاری اردوهای سیاحتی- زیارتی


100 %