منوی اصلی

اخبار آموزشی

 تمدید صدور شماره دانشجویی و انتخاب واحد دانشجویان مهمان -نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

اطلاعیه گروه تربیت بدنی (نیمسال دوم 1402-1401)

تمدید ثبت درخواست دانشجویان درسامانه انتقال  نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

برنامه درسی و کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 گروه معارف

زمان بندی آزمون های پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 مرکز زبان

آزمون معافی زبان پیش دانشگاهی 

تاریخ آزمون پایان ترم تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان (نیمسال دوم 1401 -1400)

تمدید زمان ثبت نام ورودی های 1400 داروسازی

انتخاب واحد دانشجویان میهمان 1401 - 1400

قابل توجه دانشجویانی که با درخواست میهمانی آنها در نیمسال اول 1401- 1400 موافقت شده است

برنامه آزمون پایان ترم زبان انگلیسی نیمسال اول 1401-1400

اطلاعیه ثبت نام و برگزاری آزمون جامع 180 واحدی شهریور 1400

اطلاعیه ستاد شاهد (ثبت نام  در سامانه انتقال وزارت بهداشت 1400)

برنامه تربیت بدنی 1 و 2 سال 1401-1400

سامانه تائیدیه مدارک تحصیلی (آموزش و پرورش)

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400


100 %