منوی اصلی

قابل توجه کلیه دانشجویان Ph.D ، دستیاری ورودی 1401 زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1402-1401

قابل توجه کلیه دانشجویان Ph.D ، دستیاری  ورودی 1401  زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1402-1401

به اطلاع می رساند زمان انتخاب واحد از سه شنبه سوم آبان ماه 1401 لغایت شنبه هفتم آبان ماه 1401 می باشد.

100 %