منوی اصلی

بازدید دکتر محسن امینی رئیس دانشکده داروسازی از بازارچه خیره قطره

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، دکتر محسن امینی رئیس دانشکده داروسازی، دکتر ملیحه برازنده معاون دانشجویی-فرهنگی و دکتر محمدرضا دلنوازی سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده سه شنبه 19 اردیبهشت1402 از بازارچه خیره قطره بازدید کردند.


گالری عکس

100 %