منوی اصلی

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دانشجویان در برابر حوادث و بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، کارگاه آموزشی تئوری و عملی توانمندسازی و آمادگی بخشی دانشجویان در برابر حوادث و بلایای طبیعی با همکاری دفتر منتورینگ و واحد HSE دانشکده داروسازیپنجشنبه 4 اسفند 1401 توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی  تیغ کار ومویدی برگزار شد.


گالری عکس

100 %