منوی اصلی

میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی(ع) و روز پدر مبارک باد.

سرچشمه عشق با علی آمده است           گل کرده بهشت تا علی آمده است

شد کعبه حرمخانه میلاد علی (ع)            کز کعبه صدای یا علی آمده است

میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی(ع) و روز پدر مبارک باد.

100 %