منوی اصلی

جلسه شورای بین الملل دانشکده داروسازی دوشنبه 10 بهمن 1401 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  دانشکده داروسازی، جلسه شورای بین الملل دانشکده داروسازی دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد. در این جلسه که معاونین، مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان بین الملل گروهها حضور داشتند، پس از ارائه گزارش فعالیت سه ماهه سوم سال جاری معاونت بین الملل، حاضرین درخصوص ارائه سخنرانی به زبان انگلیسی، راهکارهای تقویت فعالیت های بین المللی دانشکده، پرداخت حق التدریس ها، افزایش همکاری های بین الملل با سایر کشورها، فعالیت در میزهای همکاری دانشگاه و نحوه برگزاری مدرسه های فصلی توسط دانشکده، نظرات و پیشنهادات خود را بیان و سپس راهکارهایی در جهت دستیابی به نتایج بهتر درخصوص موارد ذکر شده ارائه کردند.

گالری عکس

100 %