منوی اصلی

جلسه کمیته اخلاق دانشکده داروسازی با حضور دکتر حمیدرضا نمازی یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  دانشکده داروسازی، در این جلسه دکتر حمیدرضا نمازی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی بر اهمیت مباحث متعدد پیرامون داروسازی تاکید کرد.

وی موضوعاتی همچون نقش فلسفه در داروسازی، معنای تکامل در داروسازی، جامعه شناسی و انسان شناسی داروسازی را دارای اهمیت به سزا دانست.

دکتر نمازی صنعت داروسازی را با رشته داروسازی، پزشکی و صنعت مرتبط و در هم تنیده دانست. وی افزود تکنولوژی مفهومی خاص دارد و فقط به معنای تجسم و لمس یک جسم  فیزیکی نیست؛ یک داروساز باید فلسفه تکنولوژی را خوب بداند.

رئیس موزه تاریخ علوم پزشکی رابطه ادبیات و داروسازی را بسیار مهم دانست و گفت دانش ادبی سبب می شود از بکارگیری جملات و کلمات زائد و نادرست در متون پیشگیری شود.

به پیشنهاد وی شایسته است از پادکستها و ویدئوپادکستها به درستی بهره برداری شود. او همچنین معتقد است از آنجا که می توان درسهای زیادی از دل تاریخ استخراج کرد بر دانشجویان واجب است تاریخ داروسازی را بیاموزند.

در ادامه جلسه اعضای شرکت کننده نظرات خود را ارائه کردند.

گالری عکس

100 %