منوی اصلی

اهدای دستگاه "دوز کالیبراتور" به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، مجید نیلی خیر حوزه سلامت دستگاه "دوز کالیبراتور" را به به گروه آموزشی داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد. کاربرد این دستگاه که برای اندازه گیری  مقدار اکتیویته رادیوداروهای تشخیصی و درمانی بوده و دانشجویان داروسازی هسته ای و همچنین محققانی که بر روی طرح ها و پایان نامه های رادیو داروهای جدید تشخیصی و درمانی مطالعه می کنند، می توانند از آن بهرمند شوند.

گالری عکس

100 %