منوی اصلی

سمینار phenoconversion در بیماری های التهابی حاد و مزمن با رویکردی کاربردی در personalized medicine

به گزارش روابط عمومی دانشکده اروسازی، سمینار phenoconversion در بیماری های التهابی حاد و مزمن با رویکردی کاربردی در personalized medicine توسط خانم دکتر زیبا قلی پور دوشنبه 14 آذر برگزار شد.

گالری عکس  

100 %