منوی اصلی

انتصاب دکتر شهیده امینی به عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، دکتر محسن امینی رئیس دانشکده در حکمی دکتر شهیده امینی را به سمت مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی منصوب کرد.متن حکم به شرح زیر است: 

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده داروسازی به عنوان كانون تفكر و نوآوري حوزه آموزش نقش مهمی در ارتقاي كيفي خدمات آموزشی به عهده دارد.

 نظر به تعهد ، توانایی و علاقمندی سرکار عالی به بهبود و توسعه فرایندهای آموزشی، به موجب این حکم به عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی منصوب میشوید. انتظار دارد با همفکری و همکاری معاونت های آموزشی دانشکده، اساتید و صاحبنظران و همچنین بهره گیری از ظرفیت مدیران و کارشناسان مربوطه، زمینه تحقق اهداف و ماموریتهای ذیل را بیش از پیش فراهم نمایید.

  • توسعه آموزش داروسازی و بهبود فرآیندهای آموزشی
  • ارتقاء کیفیت آموزش از طریق تنوع بخشی به روش ها و محیط های یاددهی– یادگیری
  • ارتقاء برنامه ریزی آموزشی و توسعه روش های یادگیری فعال
  • جهت دهی بازنگری برنامه های درسی دایر با توجه به رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر توان مندی
  • ارزشیابی دوره های آموزشی ، فراگیران و اعضای هیات علمی
  • ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی در چارچوب برنامه جامع توانمند سازی دانشگاه در زمینه های : اصول و مبانی آموزش علوم پزشکی ، برنامه ریزی آموزشی ، روش های یادگیری ، ارزشیابی و ارزیابی ، مدیریت آموزشی و پژوهش در آموزش
  • گسترش دامنه فعالیت های توانمند سازی دستیاران و دانشجویان
  • توسعه طرحهای توسعه ای و پژوهش در آموزش با همکاری گروه های آموزشی دانشکده
  • توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
100 %