منوی اصلی

داروسازی هسته ای

داروسازی هسته ای

تاریخچه

تعريف رشته:

داروسازی هسته‌ای (Nuclear Pharmacy/RadioPharmacy)  شاخه ای تخصصی از علوم داروسازی می باشد که هدف از آن ساخت، توسعه و کاربرد مواد پرتوزا برای تشخیص و درمان بیماری ها و تحقیقات علوم پایه داروسازی و پزشکی می باشد.

تاريخچه و سير تكاملي دوره در جهان و ايران

 پیدایش:

استفاده از داروسازی هسته ای به منظور کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای در طی جنگ جهانی دوم آغاز گردید. همزمان با اختراع سیکلوترون در سال1930، تعداد محدودی رادیونوکلید جهت انجام تحقیقات تولید می شدند و در سال 1943 با کاربرد موفقیت آمیز 201Tl در بررسی مطالعاتی پرفیوژن قلبی، تولید رادیو نوکلیدها جهت کاربردهای بالینی به طور قابل توجهی گسترش پيدا کردمفهوم رادیوفارماسی یا داروسازی هسته ای اولین بار در سال 1958 توسط Captain William H.Christain  عضو  (National Institute of Health) NIH  مطرح و همکار او John Christian اولین مونوگراف مربوط به رادیوفارماسی را در USP به ثبت رساند. در آن زمان دسترسی به ژنراتور Technetium-99m به صورت تجاری  میسرگردید و به دنبال آن تعدادی رادیو داروی نشاندار با 99mTc تهیه شد. رادیو داروهای تکنسیم اولین بار در سال 1960 در کلینیک مورد  استفاده  قرار گرفتند. شایان توجه است که رادیو داروهای حاصل از تکنسیم در حال حاضر در  بیش از 80 درصد مطالعات تشخیصی پزشکی هسته ای مورد استفاده قرار دارند.

 سیر تکاملی و پیشرفت:

به طور کلی روند تکاملی رادیوفارماسی شامل بررسی های صورت گرفته از تعیین محل بیماری ها تا ارزیابی عملکردی بافت توسط تصویربرداری تشخیصی و نهایتاً درمان هدفمند بیماری می باشد. کاربرد رادیو داروهای تشخیصی به تدریج از مرحله تحقیقاتی به سمت روش های بسیار جدید و ایده آل نظیر تصویربرداری عفونی، نورولوژیکال و تصویر برداری مولکولی در انکولوژی سوق پیدا کرده است. در سرطان، کاربردهای تشخیصی از آزمایشات زودرس اولیه تا مراحل ثانویه و حتی درمان توسعه پیدا کرده است. این تحقیقات با اولین رادیو دارو در این زمینه (18FDG) آغاز و با کاهش محدودیت های موجود در نشاندارسازی آمینواسیدها با 1118F که رادیو دارو های تخصصی تومورهای مغزی هستند و همچنین کشف  18FLT به عنوان  یکی از ارزشمندترین رادیودارو های تصویربرداری همراه بوده است. مطالعات جهت تشخیص تومورهای نورواندوکرین از 111In-Octreotide که رادیوداروی بسیار موثر و کاربردی است آغاز و تا رادیو داروهای ارزشمند جدید چون DOTAOC, DOTATOC, DOTATATE, DOTANOC, DOTABOC پیش رفته است. در خصوص تصویربرداری نورورسپتورها از بین رادیو داروهایی که سال ها مورد بررسی قرار گرفته اند امروزه  123I-FP-CIT(DaTSCAN) برای کاربردهای بالینی مورد تایید قرار گرفته است. در ضمن محدودیت های کاربردی 123I توسط تولید رادیوداروی 99mTc-TRODAT-1 برطرف شده است. جهت تشخیص بیماریهایی نظیر آلزایمر مطالعات بر روی 18F-Flumethanol با حساسیت 92-94% تحت فاز III کلینیکی قرار دارد.  تولید نسل جدید رادیو داروها در زمینه درمان سرطان های استخوانی، نورواندوکرین، شکمی، لوسمی، خون، پروستات و پانکراس به سرعت رو به رشد می باشد. رادیو داروهای تحت عنوان آنالوگ های سوماتوستاتینی نظیر 177Lu-DOTATAE, 111In-Pentetreotide, 90Y-DOTATOC در سال های اخیر توسعه پیدا کرده اند و 177Lu-DOTATAE در فاز III کلینیکی تحت بررسی می باشد و نتایج مثبت بسیاری در استفاده  از 188Re به همراه فسفونات ها، آنتی بادیها و پپتیدها در درمان سرطان استخوان، آرتریت روماتوئید و متاستازها در فازهای اولیه تحقیقاتی گزارش شده است.

 موقعیت فعلی در جهان:

امروزه داروسازی هسته ای یکی از مهمترین تخصص ها در حوزه تشخیص و درمان بیماریها مطرح بوده و در سالهای اخیر پیشرفت بسیار چشمگیری در افزایش درخواست جهانی رادیو داروها به موازات افزایش وقوع بیماریهای قلبی، عصبی و سرطان صورت گرفته است، به نحوی که  بازار رادیوداروها از 5 میلیارد دلار در سال 2010 به  8 میلیارد دلار (با نرخ رشد سالانه 10%) تا سال 2016 رسیده است. علت افزایش درخواست های جهانی رادیو داروها را می توان افزایش اثربخشی، پذیرفته شدن و کاربردی شدن تصویر برداری هیبریدی جهت تشخیص و تولید رادیو داروهای تشخیصی و درمانی جدید دانست. افزایش استفاده از رادیوداروهای درمانی به موازات رادیو داروهای تشخیصی نیز بسیار چشمگیر بوده است و پیش بینی می گردد نرخ رشد سالیانه این دسته از رادیوداروها تا سال 2030 حدود 30% باشد.

 موقعیت فعلی در ایران:

رشته تخصصی داروسازی هسته ای در مقطع PhD در سال 1373 با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پایه گذاری گردید و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید. برنامه آموزشی این رشته (کوریکولوم)  در سال های 1381 و 1395 مورد بازنگری قرار گرفت.

شرايط و نحوه پذيرش در دوره:

داشتن دانشنامه دكتراي عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به  شرط دارا بودن  مدرک كارشناسي داروسازي)

بقيه شرايط گزينش طبق آخرين آئين نامه دوره دكتراي Ph.D مصوب شوراي عالي برنامه ريزي خواهد بود.

وظايف حرفه­ اي دانش ­آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است:

در نقش آموزشي 

* آموزش سایر اعضای تیم ارائه دهنده خدمات داروسازی هسته ای در زمینه تهیه، نسخه پیچی و آزمایشات کنترل کیفی رادیو دارو، بسته بندی و برچسب زنی، انبارداری و نگهداری، تحویل و توزیع مواد پرتوزا  و پسمانداری مواد رادیواکتیو و کالیبراسیون و کاربرد درست تجهیزات و محافظت در مقابل اشعه

* آموزش اعضای تیم سلامت، دانشگاهیان و جامعه در صورت نیاز در حیطه داروسازی هسته ای

* مشارکت در تدوین متون آموزشی، دستورالعمل ها و گایدلاین های مرتبط با نظام سلامت در حیطه تخصصی داروسازی هسته ای

* شرکت در برنامه های آموزش مداوم جهت آموزش همکاران داروساز هسته ای و سایر رشته های تخصصی

* خود آموزی مادام العمر دانش و مهارت هاي مناسب و جدید در رشته تخصصی.

 در نقش پژوهشي

* ارائه طرح های تحقیقاتی جدید و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی نظام سلامت، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.

* نشر یا گزارش نتایج تحقیقات انجام شده به مخاطبین و مسئولین ذیربط

* گزارش مشکلات مربوط به حیطه تخصصی داروسازی هسته ای در جامعه و ارائه راهکارهای اصلاحی به مسئولین ذیربط

* نقد و ارزشيابي پژوهشهاي جديد و اتخاذ رویکرد مناسب و به روز در ارائه خدمات داروسازی هسته ای

*گسترش پژوهشهای چند تخصصی مشترک با سایر رشته های تخصصی پایه و بالینی و توسعه پژوهش های مشترک با مراکز علمی داخل و خارج از کشور

 در نقش مشاوره ­اي

* ارائه مشاوره تخصصی به بیماران، همراهان بیمار، سایر متخصصین، مدیران نظام سلامت، مراجع و سازمان های قانونی.

در نقش خدمات تخصصی

* تهیه و تدارک (Procurement) رادیو داروها، فرآورده ها و سایر مواد ضروری برای انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- تعیین مشخصات و ویژگیهای یک فرآورده (نظیر مقدار، غلظت، تاریخ و زمان تحویل، زمان کالیبراسیون، دستورالعمل های ویژه تحویل، ...) در آغاز سفارش خرید برای مواد رادیواکتیو و غیر رادیواکتیو. 2- دریافت محموله های رادیو دارو و دیگر سفارشات با رعایت مقررات نظارتی مربوط به باز کردن بسته ها و ثبت و حفظ مناسب سوابق مربوطه. 3- حفظ و نظارت بر صورت اموال و سفارشات خرید. 4- ذخیره سازی و نگهداری مواد رادیواکتیو و غیررادیواکتیو با توجه به نور، رطوبت، دما و کلیه الزامات جداسازی و حفاظ گذاری. 5-  بازرسی محل نگهداری و ذخیره سازی در فواصل زمانی مناسب به منظور کنترل دما، شناسایی مواد تاریخ گذشته، کنترل لیست موجودی مواد مصرفی و غیر مصرفی و ..... به همراه ثبت و حفظ مناسب سوابق مربوطه.

* ترکیب سازی (Compounding) رادیوداروها برای انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- بررسی و نظارت بر نسخ تجویزی مربوط به روندهای تشخیصی و درمانی که در دپارتمان پزشکی هسته ای در حال انجام هستند. 2- انتخاب رادیودارو از تولیدات تجاری یا محصولاتی که بصورت مجزا تهیه می گردند، جهت استفاده در روندهای از قبل برنامه ریزی شده مطابق با نسخ پزشکان. 3- حفظ یک محیط مناسب و امن جهت انجام امور ترکیب سازی (Compounding) و بکارگیری فرآورده ها، تجهیزات، ابزار و مواد مناسب. 4- ایجاد یک محیط آسپتیک به منظور انجام امور ترکیب سازی (Compounding) و توزیع (Dispensing) اشکال دارویی استریل. 5- تائید ماهیت (Identity)، درستی و بی نقصی (Integrity)، برچسب بسته ها و ذخیره سازی مناسب محصول نهایی و هر یک از اجزاء آن. 6- توسعه روش های ترکیب سازی (Compounding) موقتی رادیودارو ها یا دیگر داروها (در موارد مورد نیاز قبل از اجرا)، باید تائید گردد( در این فرآیند ترکیب سازی، الزامات USP یا ویژگی های مقتضی و مناسب رعایت می گردد). 7- حفظ و نگهداری اسناد مربوط به رادیو دارو شامل تمام اطلاعات مناسبی که قابلیت ردیابی را تضمین نماید. 8-  تعیین و ثبت خلوص شیمیایی، رادیوشیمیایی و رادیونوکلیدی محصول دوشش ژنراتور به روش مناسب، در مواردیکه که در فرآیند ترکیب سازی (Compounding) رادیوداروها از رادیونوکلیدهای محصول ژنراتور ها استفاده می گردد. 9-  تولید رادیو نوکلیدها و تعیین و ثبت خلوص شیمیایی، رادیوشیمیایی و رادیو نوکلیدی محصول به روش مناسب.

* تضمین کیفیت (Quality assurance) رادیو داروها، فرآورده ها، تجهیزات و دستگاههای ضروری برای انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل: 1- تعیین معیارها، توسعه و پیاده سازی روش ها، و حفظ اسناد مربوط به خلوص رادیونوکلیدی، رادیوشیمیایی و شیمیایی، pH، درستی و بی نقصی (Integrity) دارویی (نظیر اندازه ذرات، ایزوتونیسیته، استریلیتی، آپیروژن بودن)، درستی و بی نقصی (Integrity) بیولوژیکی (نظیر لکوسیت ها، پلاکت ها، آنتی بادی ها، و غیره) و سایر ویژگی ها (نظیر اکتیویته ویژه، خلوص ایزومتریک). 2- چک کردن عملکرد تجهیزات و دستگاهها و حفظ و نگهداری مناسب اسناد مربوطه.

* تقسیم بندی دوز (Dispensing) رادیو داروها و دیگر فرآورده های ضروری برای انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- توصیه مقدار دوز براساس شرح حال بیمار، سن، وزن، سطح بدن و سایر فاکتورها. 2- انجام تقسیم بندی دوز (Dispensing) مطابق قوانین جاری داروخانه و حفظ و نگهداری اسناد. 3- توسعه سیاست ها و روش ها به منظور اطمینان از اینکه داروی درست در دوز و شکل دارویی درست، توسط بیمار درست در زمان درست و از طریق روش تجویز درست، دریافت می گردد. 4- توسعه سیاست ها و روش ها به منظور نظارت بر فعالیت پرسنل غیرداروسازی که تحت نظارت داروساز هسته ای هستند.

* توزیع (Distribution) رادیوداروها و دیگر فرآورده های ضروری برای انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اعمال مربوط به بسته بندی، برچسب زنی، و حمل و نقل مواد رادیواکتیو و سایر مواد (نظیر مواد زیستی خطرناک).

* مسئولیت سلامت و ایمنی (health and safety) خود، همکاران، بیماران و افراد عادی در ارتباط با انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- اجرای مقررات جاری و الزامات مربوط به اشعه و رادیو داروها که در مجوز مربوطه مشخص شده اند. 2- توسعه سیاست های حفاظت در برابر تشعشع و روش های منطبق بر اصول ALARA. 3- توسعه سیاست ها و روش ها برای ارائه یک محیط کاری ایمن با توجه به خطرات تهدید سلامتی ناشی از عوامل غیر از اشعه (نظیر خطرات ناشی از مواد شیمیایی و زیستی). 4- توسعه سیاست ها و روش ها جهت اطمینان از کالیبراسیون مناسب ، تعمیر و نگهداری و استفاده درست از تجهیزات و حفظ مناسب اسناد مربوطه. 5- توسعه سیاست ها و روش ها به منظور اطمینان از ذخیره سازی مناسب، آزمایشات و کاربرد چشمه های بسته (sealed sources)  و حفظ مناسب اسناد مربوطه. 6- توسعه سیاست ها و روش ها برای اطمینان از ذخیره سازی مناسب، دفع، و حمل و نقل مواد زائد و حفظ مناسب اسناد مربوطه. 7- توسعه سیاست ها و رویه های مربوط به بررسی اشتباهات در تجویز رادیو دارو، اجرای اقدامات اصلاحی، اطلاع رسانی مناسب به مقامات ذیصلاح و نگهداری مناسب اسناد مربوطه.

* ارائه اطلاعات و مشورت دهی (provision of information and consultation) در جهت انجام شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه شیمی رادیودارو. 2- ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه ترکیب سازی (compounding) و تضمین کیفیت (quality assurance) رادیودارو. 3- ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه محصولات رادیودارویی. 4- ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه کاربرد های بالینی رادیوداروها. 5- ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه مداخلات فارماکولوژیک مورد استفاده در پزشکی هسته ای و تداخلات دارو ها با رادیوداروها. 6- ارائه اطلاعات در مورد نوع و بروز عوارض جانبی و همکاری در تهیه گایدلاین های در حال توسعه جهت پیشگیری، تشخیص، درمان و گزارش واکنش های جانبی مربوط به رادیو داروها و تداخلات فارماکولوژیک دارویی. 7- تجزیه و تحلیل و آنالیز اسناد، سوابق و گزارشات مربوط به نقص یا مشکلات بالینی ناشی از استفاده از رادیو دارو ها و داروهای جانبی. 8- ارائه اطلاعات و مشاوره در خصوص قوانین و مقرراتی که بر عملکرد داروخانه های هسته ای و پزشکی هسته ای تاثیر دارند. 9- ارائه اطلاعات و مشاوره در خصوص اثرات بیولوژیکی پرتوها. 10- ارائه اطلاعات و مشاوره در خصوص فیزیک تشعشع.

* ارائه مراقبت های دارویی به بیماران و اطمینان از حصول پیامد (Outcome) بهینه برای بیمار در محدوده شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- کمک در جهت اطمینان از ارجاع مناسب بیماران به مراکز پزشکی هسته ای و ارائه مشاوره در زمانی که روش های تشخیصی یا درمانی پزشکی هسته ای به مراقبت های دارویی ویژه نیاز دارند. 2- کمک به توسعه استانداردهای سازمانی جهت استفاده از  رادیو دارو ها و داروهای جانبی در سطح ملی و انجام ارزیابی استفاده از رادیو داروها و داروهای جانبی به منظور کمک به تعیین وسعت (extent) استفاده منطقی از این داروها در آن سازمان. 3- کمک به غربالگری بیماران مراجعه کننده  به پزشکی هسته ای به منظور حصول اطمینان از کاربرد درست و مناسب رادیو دارو و داروهای فرعی و اینکه بیمار دچار مشکل حاصل از مصرف دارو نمیشود. 4- کمک به ارزیابی عملکرد رادیو دارو ها و داروهای فرعی در بدن از طریق مانیتورینگ بیماران دریافت کننده این داروها بعنوان مثال نظارت بر ایمنی و اثربخشی استفاده از رادیو دارو و داروی فرعی با پیگیری بیمار و مرور تصاویر و اطلاعات به دست آمده از روشهای پزشکی هسته ای. 5- اطمینان از اینکه بیماران به منظور دستیابی نتایج مطلوب در استفاده از رادیو دارو ها و داروهای فرعی بدرستی برای روشهای پزشکی هسته ای تشخیصی و درمانی آماده شده اند. همچنین کمک به آموزش (الف) بیمارانی که این داروها را دریافت می کنند و (ب) پرسنل پزشکی هسته ای که رادیو دارو و دارو های فرعی را به بیمار تجویز می کنند. 6- ارائه توصیه های مناسب در مواردیکه مطالعات مداخله ای (دارویی، فیزیولوژیکی، فیزیکی) برای مدیریت بیماران خاص تعیین می گردد. 7- جلوگیری، تائید، بررسی، اصلاح و گزارش مشکلات بالینی ناشی از کاربرد رادیوداروها (نظیر عوارض جانبی، یافته های غیر معمول و غیر قابل پیش بینی تشخیصی یا درمانی، اشتباه در تجویز، اشتباهات دارویی یا دیگر عوامل شکست تضمین کیفیت). در صورت امکان، غربالگری بیماران قبل از انجام روند تشخیصی یا درمانی (به منظور تعیین وجود هر گونه عاملی که می تواند باعث تداخل یا تغییر پیامد یا یافته های روند گردد) صورت گیرد. 8- کمک به مانیتورینگ ایمنی و اثر بخشی یا پیامد های رژیم دارویی بیماران خاص، مداخلات جراحی و سایر اقدامات درمانی با استفاده از مدالیته های تصویربرداری و فناوری رادیومتریک. بعنوان مثال، ارائه توصیه های مناسب هنگامی که مشخص شد که رژیم دارویی بیمار خاص، مداخلات جراحی یا سایر اقدامات درمانی می تواند بطور موثری با استفاده از تکنیک های در دسترس پزشکی هسته ای مانیتور گردد. 9- کمک به تجویز رادیو داروهای تشخیصی و درمانی و دارو های جانبی و کارایی روش های پزشکی هسته ای. 10- تسهیل روند اطمینان از اینکه اطلاعات حاصله از دارو های تشخیصی بعنوان یک جزء جدایی ناپذیر از برنامه مراقبت درمانی بیمار گنجانده شده است.

* تحقیق و توسعه (Research and Development) در محدوده شرح وظایف داروسازی هسته ای شامل 1- مشارکت در طراحی رادیو داروهای جدید. 2- مشارکت در ارزیابی آزمایشگاهی رادیو داروهای جدید یا ارزیابی کاربردهای جدید رادیو داروهای موجود. 3- مشارکت درفرمولاسیون رادیو دارو های جدید یا ارائه فرمولاسیون جدید (اصلاح روش های تهیه و ترکیب سازی) از رادیو داروهای موجود. 4- شرکت در انجام آزمایشات کنترل کیفی رادیو داروهای جدید یا فرمولاسیون های جدید رادیو داروهای موجود. 5-  شرکت در انجام کارآزمایی های بالینی رادیو داروهای جدید یا فرمولاسیون های جدید رادیو داروهای موجود.      

در نقش مديريتي

* رهبری و مدیریت گروه کاری در حیطه تخصصی مربوطه

* بررسی وضعیت موجود و نقاط  قوت و ضعف درونی و برونی مرکز تحت مدیریت و ارائه راهکارهای ارتقای دائمی سطح خدمات

* ارزيابي امور جاري و اجرایی مركز ارائه کننده خدمات و اقدام جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری در حیطه تخصصی

* برنامه ریزی برای کنترل کیفی و ممیزی خدمات ارائه شده

* تحلیل مشكلات و موضوعات روز حرفه داروسازی هسته ای و ارائه مشاوره و راهکار به سیاستگزاران در جهت رفع مشکلات

* مشارکت فعال در نهادهای حرفه ای غیر دولتی برای رفع مشکلات حرفه ای و ارتقاء خدمات و جایگاه داروسازی هسته ای

جايگاه شغلي دانش­ آموختگان:

دانش آموختگان این دوره می توانند علاوه بر فعالیت بعنوان عضو هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بعنوان محقق در مراکز تحقیقاتی فعالیت نمایند. فعالیت در زمینه تولید، فورمولاسیون، کنترل کیفی و عرضه رادیوداروها در کارخانجات و شرکت های مرتبط نظیر سازمان انرژی اتمی، مراکز و بیمارستانهای ارائه دهنده خدمات پزشکی هسته ای از جایگاههای شغلی دیگر  دانش آموختگان این رشته می باشد.

اهداف

الف- تربيت متخصص مورد نياز براي مراكز آموزشي، پژوهشي، صنايع داروسازي هسته ای و مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی به نحویکه دانش آموختگان اين دوره قادر باشند:

  1. از آخرین پیشرفت ها و اطلاعات علمی روز، جهت بهینه کردن توانمندیها و نتایج کار حرفه ای  خود بهره گیرند.
  2. با بیماران ، همکاران و اعضای تیم سلامت ارتباط مناسب برقرار نمایند.
  3. در امور مربوط به تهیه و نسخه پیچی رادیودارو، آزمایشات کنترل کیفی رادیودارو، انبارداری و نگهداری مواد پرتوزا، تحویل و توزیع مواد پرتوزا، پسمانداری مواد رادیواکتیو، بسته بندی و برچسب زنی و کالیبراسیون و کاربرد درست تجهیزات مورد استفاده تبحر و تسلط کافی داشته باشند.
  4. خود را در مقابل اشعه محافظت نموده و به همكاران و کارکنان جهت حفاظت در مقابل اشعه آموزش دهند.
  5. به متخصصین رشته های تخصصی مرتبط مشاوره تخصصی ارائه نمایند.
  6. در موضوعات مرتبط به داروسازی هسته اي، مبادرت به پژوهش و تولید علم نمایند.

ب- ارتقاء جايگاه آموزشي و پژوهشي كشور در زمينه داروسازی هسته ای

ج- گسترش مرزهاي دانش در زمينه داروسازی هسته ای

د- گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت

ه- كمك به خود كفايي كشور در زمينه هاي مرتبط بارادیوداروها

دورنما (چشم­ انداز):

امید است  سال 1404، اين دوره تخصصی  از لحاظ استانداردهاي آموزشي به الگويي در كشور براي تربيت نيروی انساني حرفه اي ماهر  و از نظر تولید علم و ارائه خدمات داروسازی هسته ای در رديف كشورهای برتر و مطرح در منطقه قرار گیرد.

 رسالت (ماموريت):

رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص، عالم، کارآمد و مسئولیت پذیری است که با رعایت تعهد حرفه ای، خدمات تخصصی در زمینه داروسازی هسته ای  با کیفیت عالی  را در اختیار جامعه قرار دهند و در تولید علم و اعتلای سطح پژوهش در این رشته نیز مشارکت نمایند.

زمینه‌های تحقیقاتی

سنتز، نشاندارسازی و ارزیابی بیولوژیک ملکولها و بیوملکولها با رادیوایزوتوپ ها با رویکرد استفاده تشخیصی و درمانی

ارزیابی پیش بالینی و بالینی پرتوداروها جهت تشخیص و درمان بیماری ها

سنتز و بررسی ترکیبات افزایش دهنده حساسیت به اشعه (Radiosensitizers) و ترکیبات محافظ پرتو (Radioprotectors)

ساخت و تهیه کیت های رادیو دارویی

آزمایشگاه های گروه

واحدهای درسی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
روش های تجزیه دستگاهی
روش تحقیق و آمار زیستی
فیزیک هسته ای
شیمی هسته ای و رادیو شیمی
فیزیک بهداشت و اثرات بیولوژیکی پرتوها
اصول و مبانی پرتوداروها
رادیو بیو اسی
سنتز ترکیبات نشاندار (غیر فلزی)
ردیابی و آشکارسازی پرتوها
پزشکی هسته ای
بیوشیمی و بیولوژی ملکولی پیشرفته
سنتز ترکیبات نشاندار (فلزی)
سمینار
پایان نامه
داروسازی هسته ای (رادیوفارماسی)

تقویم آموزشی


12-10

15-13

18-16

شنبه

فیزیولوژی

اطلاع رسانی


یک شنبه

فارماکولوژی

آنالیز دستگاهی

(دکتر عبدی)

آنالیز دستگاهی

(دکتر امینی)

دو شنبه

فیزیولوژی

آمار زیستی

(دکتر خوشایند)


سه شنبه

فارماکولوژی

شیمی هسته ای

شیمی هسته ایاطلاعات تماس

شماره تماس 66959096
شماره فکس 64122214
آدرس: خیابان شانزده آذر. دانشکده داروسازی. ساختمان قدیم. طبقه ی اول. گروه داروسازی هسته ای
100 %