منوی اصلی

زیست مواد دارویی

زیست مواد دارویی

تاریخچه

تاريخچه  و  سير  تكاملي  دوره  در  جهان  و  ايران:

طی 40 سال گذشته، با توجه به اهمیت روز افزون زیست مواد، توجه زیادی به امر آموزش و پژوهش در زیرمجموعه موضوعات زیست مواد نظیر پلیمرها، سرامیک، فلزات، کامپوزیتها و شیشه معطوف گشته است .زیست مواد دارویی در اغلب دانشگاههای معتبر اروپا، آمریکا و حتی ترکیه، مالزی، هند و ... به صورت گرایشهای تخصصی در دپارتمانهای Science Material  ، Bioengineering و Pharmaceutics و یا به شکل مراکز تحقیقاتی و موسسات کنترل کیفیت زیست مواد تاسیس شده اند. از بین دانشگاههای معتبر آمریکا که در این زمینه پیشگام بوده اند، میتوان به University of Wisconsin-Madison University of Washington, Seattle, ، Cornell University و در اروپا اغلب دانشگاههای معتبر در انگلستان، یونان (University of Patras) ، فنلاند (Kupio University) و ... و نیز ترکیه (METU) مراکزتحقیقاتی و گرایشهای خاص زیست مواد را در دورهای لیسانس، فوق لیسانس، Ph.D و Fellow ایجاد نموده اند.

به این دلیل نزدیک 220 مرکز پژوهشی مرتبط با زیست مواد در نقاط مختلف جهان از جمله ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، ترکیه، مالزی و کوبا دایر است. با توجه به اهمیت این موضوعات از سال 1384 ، اساتید و متخصصان مرتبط با زیست مواد در دانشکده های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک - (IBB) ، دانشکده مواد و متالورژی، دانشکده شیمی و دانشکده دامپزشکی در دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران به طور خودجوش گرد هم آمده و مرکز پژوهشی زیست مواد (BRC: Biomaterial Research Center) را به منظور هماهنگی و اجرای امور آموزشی و پژوهشی مرتبط با زیست مواد تاسیس نموده و تاکنون دستاوردهای ارزنده ای کسب نموده اند.  در ادامه این فعالیت ها، رشته تخصصی زیست مواد دارویی نیز در سال 1389 با مجوز وزارت بهداشت پا به عرصه وجود گذاشت، که حاصل فعالیت آن تا پایان سال 1396 ، جذب و آموزش هشت دوره دستیار تخصصی در دانشکده داروسازی تهران و چهار دوره دستیار تخصصی برای هر کدام از دانشکده های داروسازی تبریز و زنجان و یک دوره دستیار تخصصی دانشکده داروسازی کرمانشاه می باشد.

اهداف

هدف کلی از تدوین و اجرای برنامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته زیست مواد دارویی تعلیم و تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در حوزههای مختلف اجرایی، خدماتی، مشاورهای، پژوهشی، تولیدی، صنعتی و نیز آموزش و توسعه نیروی متخصص، مفید و موثر باشند. این اهداف عبارتند از:

1. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب برای تولید زیست مواد در صنایع داروسازی، غذایی و تجهیزات پزشکی مرتبط با زیست مواد و همچنین رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده های داروسازی و مراکز پژوهشی کشور

2. طراحی پژوهشهای بنیادی و کاربردی پیشرفته در خصوص تولید وکنترل زیست مواد دارویی

3. ایجاد توانایی مشاوره در طرحهای پژوهشی و صنعتی در زمینه زیست مواد دارویی

زمینه‌های تحقیقاتی

نانوحامل ها

طراحی و تهیه نانوحامل ها برای داروهای کوچک مولکول، پپتیدها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

سامانه های دارورسانی کنترل رهش

طراحی و تهیه سامانه های دارورسانی کنترل رهش (مانند: هیدروژل ها، اسنت های بارگذاری شده با دارو و میکروذرات ها)

فراوری و اصلاح زیست مواد

فراوری و اصلاح زیست مواد موجود به منظور کاربردهای جدید در زمینه مهندسی بافت و دارورسانی

زیست حسگرها

طراحی زیست حسگرها برای اهداف درمانی و تشخیصی

داربست های زیستی

طراحی و تهیه داربست های زیستی حاوی دارو به منظور استفاده در پزشکی بازساختی

لیست اساتید گروه

واحدهای درسی

اصول بیوفارماسی و فارماکوکنتیک
سامانه های نوین انتقال دارو
فیزیکال فارماسی یک
فیزیکال فارما سی دو
زیست شناسی سلولی- مولکولی
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
شیمی پلیمر(عمومی)
آمار زیستی
زیست مواد دارویی یک
زیست مواد دارویی دو
تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی
مهندسی بافت و زیست داربست ها
سمینار
روش های پیشرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی
اصول استاندارد سازی و ایمنی زیست مواد
مبانی اقتصاد، نوآوری و مالکیت فکری
بیوانفورماتیک و شبیه سازی سیستم های بیولوژیک
کارورزی اجرای پروژه در شرکت های دانش بنیان و یا مراکز تحقیقاتی مرتبط با زیست مواد
نانوتوکسیکولوژی
شیمی پپتید و پروتئین
ایمونولوژى
اخلاق پزشکی در زیست مواد دارویی
تکنیکهای نوین در دارو رسانی هوشمند

تقویم آموزشی

برنامه ترم اول دستیاران

اختیاری / اجباری

واحد

نام درس

جبرانی

0.5

سیستم های اطلاع رسانی – نظری

جبرانی

0.5

سیستم های اطلاع رسانی – عملی

جبرانی

1

آمارزیستی – نظری

جبرانی

1

آمارزیستی –عملی

اجباری

2

تکنیک های پیشرفته سلولی و ملکولی – نظری

اجباری

1

تکنیک های پیشرفته سلولی و ملکولی – عملی

جبرانی

2

شیمی پلیمر

مجموع

8 واحد


برنامه ترم دوم دستیاران

اختیاری/اجباری

واحد

نام درس 

اجباری

2

زیست مواد دارویی1 – نظری

اجباری

1

زیست مواد دارویی1 – عملی

اجباری

2

      نظری مهندسی بافت و زیست داربست ها -

اجباری

1

مهندسی بافت و زیست داربست ها – عملی

اجباری

2

روش های پیششرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی – نظری

اجباری

1

روش های پیششرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی – عملی

مجموع

9 واحدبرنامه ترم سوم دستیاران

اختیاری / اجباری

واحد

نام درس

اجباری

2

زیست مواد دارویی2 – نظری

اجباری

1

زیست مواد دارویی2 – عملی

اجباری

2

اصول استاندارد سازی و ایمنی زیست مواد

اجباری

1

سمینار

تئوری

1

اختیاری

اختیاری

1

بیو انفورماتیک و شبیه سازی سیستم های بیولوژیک – نظری

اختیاری

1

بیو انفورماتیک و شبیه سازی سیستم های بیولوژیک – عملی

مجموع

9 واحداطلاعات تماس

شماره تماس 982166482607+
شماره فکس 982166482607+
آدرس: دانشکده داروسازی دانشگاه تهران- ساختمان جدید – طبقه اول
100 %