منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر مزدا - راد ملکشاهی

مشاهده گروه
مرتبه علمی استادیار
رشته تحصیلی زیست مواد
سابقه فعالیت 0
شماره تماس 02166482607
شماره فکس 02166482607
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

Self-Assembling Peptide Epitopes as Novel Platform for Anticancer Vaccination. Mazda Rad-Malekshahi, Marieke F. Fransen, Małgorzata Krawczyk, Mercedeh Mansourian, Meriem Bourajjaj, Jian Chen, Ferry Ossendorp, Wim E. Hennink, Enrico Mastrobattista, and Maryam Amidi. Molecular Pharmaceutics, 2017, 14 (5), pp 1482–1493

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.molpharmaceut.6b01003

· An Albumin-Free Formulation for Escherichia coli-Derived Interferon Beta-1b with Decreased Immunogenicity in Immune Tolerant Mice. Abdolvahab Mohadeseh Haji, Fazeli Ahmad, Radmalekshahi Mazda, Nejadnik M. Reza, Fazeli Mohammad Reza, and Schellekens Huub. Journal of Interferon & Cytokine Research. March 2016, 36(3): 192-203.

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jir.2015.0110?journalCode=jir

· Biomedical Applications of Self-Assembling Peptides.

Mazda Rad-Malekshahi, Ludwijn Lempsink, Maryam Amidi, Wim E. Hennink, and Enrico Mastrobattista. Bioconjugate chemistry, 2016, 27 (1), pp 3–18

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.bioconjchem.5b00487

 

· The Supramolecular Organization of a Peptide-Based Nanocarrier at High Molecular Detail. Mazda Rad-Malekshahi, Koen M. Visscher, João P. G. L. M. Rodrigues, Renko de Vries, Wim E. Hennink, Marc Baldus, Alexandre M. J. J. Bonvin, Enrico Mastrobattista, and Markus Weingarth. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137 (24), pp 7775–7784

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b02919

· Optimization of the recombinant production and purification of a self-assembling peptide in Escherichia coli. Mazda Rad-Malekshahi, Matthias Flement, Wim E Hennink and Enrico Mastrobattista. Microbial Cell Factories201413:178

https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-014-0178-0

· Preparation and in vitro evaluation of actively targetable nanoparticles for SN-38 delivery against HT-29 cell lines. Pedram Ebrahimnejad, Rassoul Dinarvand, AbolghasemSajadi, Ali RezaNomani, EbrahimAzizi, MazdaRad-Malekshahi, FatemehAtyabi. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 6 (3), 478-485

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963409001919

· Folate-receptor-targeted delivery of docetaxel nanoparticles prepared by PLGA–PEG–folate conjugate.Farnaz Esmaeili,Mohammad Hossein Ghahremani,Seyed Nasser Ostad,Fatemeh Atyabi,Mohammad Seyedabadi,Mazda Rad Malekshahi,Mohsen Amini &Rassoul Dinarvand. Journal of drug targeting 16 (5), 415-423

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10611860802088630


· Preparation and antibacterial activity evaluation of rifampicin-loaded poly lactide-co-glycolide nanoparticles. F Esmaeili, M Hosseini-Nasr, M Rad-Malekshahi, N Samadi, F Atyabi, Fatemeh Atyabi, Rassoul Dinarvand. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 3 (2), 161-167

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963407000494


تاریخ

عنوان مدرک

محل تحصیل

1379-1385

دکترای داروسازی عمومی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی   تهران

1389-1394

دکترای تخصصی نانوتکنولوژی دارویی

   دانشگاه اترخت،هلند


 

 


 

 


 

 §        نانوحامل هابرای داروهای کوچک مولکول، پپتیدها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

§        واکسنهای ضد سرطان بر پایه نانوذرات

§        دارو رسانی هدفمند

§        سامانه های دارورسانی کنترل رهش 

§       سیستم های آهسته رهشبر پایه میکروذرات

§       هیدروژل ها

§       ایمپلنت های حاوی دارو

§        داربست های زیستی حاوی دارو به منظور استفاده در پزشکی بازساختی

 

100 %