منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر شهیده - امینی

مشاهده گروه
مرتبه علمی استادیار
رشته تحصیلی داروسازی بالینی
سابقه فعالیت 0
شماره تماس 021-66954709
شماره فکس 021-66954709
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

 

Amini SH, Peiman S, Khatuni M, Ghalamkari M, RahimiB.The effect of Dextromethorphan premedication on cough and patient tolerance during Fiber Optic Bronchoscopy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology.2017:2(1)12-

2017
Ghoharshenasan P, Amini SH, Atria A, abtahi H, khorasani G. Topical application of honey on surgical wounds: A randomized clinical trial. ForschKomplementmed. 2016;23(1):12-5.
2016
Fahimi F, Sahraee Z, Amini Sh. Evaluation of stat orders in a teaching hospital.Clin Drug Invesig 2011;31(4):231-235 .
2011
Sharifi V, AminiSh,Ghaeli P, Saeedinia A. Trifluoperazine-induced cholestatic jaundice Iran J Psychiatry 2010; 5:3:117-118.
2010
A. Movafegh, S. Amini, H. Sharifnia, H. Torkamandi,A. Hayatshahi, M. Javadi, cost analysis and comparison of the adverse drug reactions ofتاریخ

عنوان مدرک

محل تحصیل

1383-1378

دکترای داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1392-1386

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران


 

 


 

 تاریخ

عنوان جایزه

محل دریافت

1378

دانشجوی برتر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتاریخ

عنوان فعالیت

محل فعالیت

1392-1391

مدیر داروخان هی بیمارستان حضرت فاطمه

بیمارستان حضرت فاطمه , تهران , ایران

1392-تاکنون

مدیر داروخانه ی بیمارستان مرکز طبی کودکان

بیمارستان مرکز طبی کودکان

تهران,ایران


 

 


 

   • داروسازی بالینی
  • تجویز و مصرف منطقی دارو
  • عوارض دارویی
  • دارودرمانی بیماری های قلب و ریه
  • دارو درمانی بیماری در مراقبت های ویژه
  • دارودرمانی بیماران پیوند

100 %