منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر منصور - رستگارپناه

مشاهده گروه
مرتبه علمی دانشیار
رشته تحصیلی داروسازی بالینی
سابقه فعالیت 1374
شماره تماس 66959090(021)
شماره فکس 66959090(021)
شماره موبایل 09121255960
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

M Zarif-Yeganeh, M Rastegarpanah, G Garmaroudi, M Hadjibabaie, ...
Iranian journal of public health 46 (8), 1086

2017

MK Mafinejad, M Rastegarpanah, F Moosavi, M Shirazi
Journal of research in pharmacy practice 6 (2), 83

2017

M Rastegarpanah
Journal of Pharmaceutical Care 3 (3-4), 34-36

2017

N Abolhassani, A Akbari Sari, A Rashidian, M Rastegarpanah
International Journal of Risk & Safety in Medicine 29 (1-2), 69-79

2017

M Zarif-Yeganeh, M Rastegarpanah, G Garmaroudi, M Hadjibabaie, ...
Pharmacotherapy: The Journal Of Human Pharmacology And Drug Therapy 36 (7), e95

2016

M Rastegarpanah, R Malekzadeh, H Vahedi, M Mohammadi, E Elahi, ...
Chinese journal of integrative medicine 21 (12), 902-906

2015

A GHAVAMZADEH, M RASTEGARPANAH, F PAKRAVAN
JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 33 (1), 35-40

2015

ISI Thomson
International Journal of Pharmacology 7 (4), 516-521

2011

T Safarnavadeh, M Rastegarpanah
Iranian journal of reproductive medicine 9 (2), 61

2011

M Rastegarpanah, N Omidzohour, H Vahedi
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY 7 (4), 516-521

2011

F Malekzadeh, T Marshall, A Pourshams, M Gharravi, A Aslani, A Nateghi, ...
International journal of clinical practice 64 (9), 1220-1227

2010

M Radfar, M Rastegarpanah, K Gholami
Iranian Journal of Public Health 38 (Suppl. 1), 136-137

2009

M Rastegarpanah, F Malekzadeh, A Mohagheghi
Archives of Iranian medicine 11 (3), 306

2008

MR Abbasi-Asl, A Alimadadi, H Khoonsari, H Khalili, P Ghaeli, M Sanatti, ...
Iranian Journal of Psychiatry 3 (4), 16-19

2008

M Rastegarpanah, M Mojtahedzadeh
Journal of Medical Hypotheses and Ideas 1, 2-3

2007

A Ghavamzadeh, M Rastegarpanah, A Shamshiri, F Pakravan
BONE MARROW TRANSPLANTATION 29, S179-S179

2002

A Ghavamzadeh, K Alimoghddam, N Aghdami, M Rastegarpanah, ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, 393-394

2002

M Mojtahedzadeh, M Rastegarpanah, R Malekzadeh, H Khalili, MR Ganji, ...
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 10 (4), 153-157

2002

A Ghavamzadeh, A Moussavi, M Jahani, M Rastegarpanah, M Iravani
Seminars in oncology 28 (2), 153-157

2001

A Ghavamzadeh, M Jahani, M Iravani, MR Mortazavizadeh, ...
ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 3 (4), 0-0
, 2000

2000

تاریخ

عنوان مدرک

محل تحصیل

1368

دکتری    داروسازی 

دانشگاه    نبراسکا - آمریکا

1385

دکتری تخصصی    داروسازی بالینی

دانشگاه    علوم پزشکی تهران

2002

Postdoctoral fellowship

 

دانشگاه    تورنتو کاناداتاریخ

عنوان جایزه

محل دریافت

1385

رتبه سوم    جشنواره رازی

تهران تاریخ

عنوان فعالیت

محل فعالیت

1385 تا 1394

مسول تحقیق و توسعه

معاونت غذا و دارو    دانشگاه علوم پزشکی تهران

1385 تا کنون

مدیر روابط عمومی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران


دروس ارائه شده

 • Resident

1.Clinical  Pharmacokinetics

1996-Prenset  Applied Pharmacokinetics, Tehran University of Medical Sci,Resident.

2.Clinical  Pharmacy Clerkship

1996-Prenset  Practical Training for Residents, Tehran University of Medical Sci,Resident.

3.Applied  Therapeutics

1996-Prenset  Therapeutics, Tehran University of Medical Sci,Resident.

 • Pharm  D

1.Hospital  Pharmacy Practice

1997-Prenset  Hospital Pharmacy , Tehran University of Medical Sci, Pharm  D.

2.Clinical  Pharmacokinetics

1996-Present  Pharmacokinetics, Tehran University of Medical Sci, Pharm  D.

3.Hospital  Pharmacy

1995-Prenset  Hospital Pharmacy, Tehran University of Medical Sci, Pharm  D.

4.Clinical  Pharmacy Clerkship

1995-Prenset  Clinical Pharmacy, Tehran University of Medical Sci, Pharm  D.

5.Therapeutics

1994-Present  Pharmacotherapy, Tehran University of Medical Sci, Pharm  D.

 • کارگاه ها

1.  Clinical Pharmaconutrition

Iranian  Society of Clinical Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Parenteral  Nutrition in Cancer Patients, 2014 Presentaion, Lecturer

2.  Iranian Clinical Pharmacy Congress

Iranian  Society of Clinical Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences,  Communication Skills for Pharmacists - Patient Counseling, 2014 Presentaion,  Lecturer

 • کتب

Farsi

1.  PHARMACONUTRITION

Authors:  MANSOOR RASTEGARPANAH, SAFARNAVADEH

PERSIAN,  Publisher: NIKAN, 2011, 1, Original

2.  PRINCIPLES OF CLINICAL & HOSPITAL PHARMACY

Authors:  MANSOOR RASTEGARPANAH, RASOUL SOLTANI

PERSIAN,  Publisher: CHOGAN, 2009, 2, Original

 • داروسازی اجتماعی 
  • تجویز و مصرف  منطقی دارو
  • مهارت های  ارتباطی
  • تلفیق دارویی
  • پایبندی به  دستورات دارویی
  • مشاوره دارویی
 • داروها و بیماریهای گوارش و کبد
  • بیماریهای  التهابی روده ( کولیت السروز و کرون)
  • سندروم روده  تحریک پذیر
  • پروبیوتیک ها  در بیماریهای گوارش


100 %