منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر سید حمید - خوئی

مشاهده گروه
مرتبه علمی
رشته تحصیلی بالینی
سابقه فعالیت 0
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

 • مهمترین سوابق  شغلی:
 • از بنیانگذاران اولیه داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و دومین سرپرست این داروخانه ها طی سالهای  1360 تا 61
 • سرپرست مرکز اطلاعات دارویی معاونت غذا وداروی وزارت بهداشت طی سالهای  1360 تا 63
 • معاون تولید انستیتو پاستور ایران طی سالهای 76 تا 79
 • عضو هیئت مدیره شرکت تهران دارو
 • عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی اکسیر
 • رییس هیئت مدیره شرکت پخش هجرت
 • مدیر عامل هولدینگ دارویی داروپخش
 • عضو سابق هیئت علمی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو کمیته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رییس دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سرپرست داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1379 تا 83
 • مدیر عامل شرکت داروسازی مداوا 1388 تا 1392
 • رییس انجمن علمی داروسازان ایران طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴
 • دارای سابقه بیش از ۳3 سال تدریس دروس مختلف از جمله فارماکولوژی پزشکی عمومی و پیشرفته به دانشجویان و دستیاران پزشکی، داروسازی ، دندانپزشکی و پرستاری ، درمان شناسی و اطلاعات دارویی در دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی ، آزاد ، ارتش و...
 • ارائه بیش از 400 سخنرانی علمی در سمینارها، کنگره ها و برنامه های آموزش مداوم کشور
 • برگزاری بیش از بیست سمینار و همایش کشوری داروسازی
 • ارائه بیش از40 مقاله علمی و اجتماعی در مجلات کشور
 • عضو کمیته کشوری تجویز منطقی داروها
 • عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران (92 تا 96)
 • نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (92 تا 96)
 • عضو هیئت بدوی انتظامی تهران بزرگ سازمان نظام پزشکی
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینپ
 • تالیف کتاب خلاصه فارماکولوژی
 •  مشاغل کنونی:
 • عضو هیئت علمی گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دارویی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دبیر انجمن علمی داروسازان ایران
 • رییس انجمن داروسازان تهران
 • مشاور عالی ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • عضو هیئت مدیره انجمن های علمی پزشکی کشور
 • عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

100 %