منوی اصلی

پروفایل استاد

دکتر تکتم - فقیهی

مشاهده گروه
مرتبه علمی استادیار
رشته تحصیلی داروسازی بالینی
سابقه فعالیت 1392
فایل مورد نظر خود را جستجو کنید
ارسال پیغام جدید
مشاهده پیام نام استاد تاریخ ارسال وضعیت پیغام

100 %