منوی اصلی

درباره کتابخانه

تاریخچه

تاريخ تاسيس كتابخانه دانشكده داروسازی، مقارن با تفكيك رشته داروسازي از دانشكده پزشكي و تأسيس این دانشكده در سال 1335 مي باشدكه به مرورزمان مجموعه آن افزايش يافته و قديمي ترين دانشكده داروسازي كشور نيز محسوب ميشود. از اسفندماه سال 1379 کتابخانه به محل فعلی آن (طبقه منهای یک ساختمان جدید دانشکده) به مساحت تقریبی 580 متر مربع منتقل گردید.

سيستم دسترسي به منابع كتابخانه باز است و مراجعه کنندگان می توانند برای استفاده از منابع به آنها دسترسی داشته باشند.  براي سازماندهي منابع  و چیدمان قفسه ها از رده بندي كنگره آمريكا استفاده شده است.

شابکا کتابخانه دانشکده داروسازی :(شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه های ایران)IR-200880065

رسالت و اهداف

هدف اصلی کتابخانه دانشکده داروسازی، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش از طریق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز دانشکده و مديريت بهره برداري از اين منابع در کوتاهترین زمان ممکن و مفیدترین شرایط است.

در این راستا وظایف زیر برای کتابخانه دانشکده داروسازی در نظر گرفته شده است: 

◄پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده

◄شناسایی نیازهای اطلاعاتی جامعه دانشگاهی و تامین نیازها

◄انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی، آماده سازی) منابع کتابخانه

◄راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رساني و مرجع به كليه مراجعان

◄ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا

◄گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت­­های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم

◄تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه

◄تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

◄تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز

◄تلاش در بکارگیری نیروی انسانی متخصص و آموزش مداوم  و به روزسازی دانش آنها

رسالت و اهداف کتابخانه دانشکده داروسازی.pdf


منشور حقوق استفاده کنندگان از کتابخانه دانشکده داروسازی

استفاده کننده باید

◄با توجه به اهمیت بسزای دسترسی به اطلاعات در حوزه سلامت و در چارچوب اخلاق حرفه ای از خدمات کتابداری و اطلاع رسانی نوین و روزآمد برخوردار گردد.

◄برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش ناآگاه تلقی نشود.

◄از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود.

◄به کلیه منابع کتابخانه در چارچوب سیاست ها و قوانین(به جز موارد خاص) دسترسی داشته باشد.

◄بتواند نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه ابراز نماید.

◄به منابع تخصصی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران دسترسی داشته باشد.

◄خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد، ارائه شود.

◄به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام گذاشته شود.

◄هنگام ورود به کتابخانه ساعات کار کتابخانه، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات، اخبار، اطلاعیه ها و پلان قسمت های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.

منشور حقوق استفاده کنندگان از کتابخانه دانشکده داروسازی pdf


100 %