منوی اصلی

امور فرهنگی

وظایف:

- تشکیل شورای فرهنگی دانشکده و برنامه ریزی سالانه فرهنگی

- برنامه ریزی و برگزاری مراسم فرهنگی ، اعیاد و مناسبت های مذهبی

- برگزاری مسابقات فرهنگی 

- برگزاری کارگا های دانش افزایی (ویژه اساتید و پرسنل)

- برگزاری اردوهای سیاحتی – زیارتی

 

اساتید راهنما : 

اساتید محترم ورودی.pdf

100 %