منوی اصلی

قابل توجه دانشجویان عمومی زمان حذف اضطراری و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98


 حذف اضطراری نیمسال اول 99-98 از روز شنبه 16/9/98 تا پایان روز سه شنبه 19/9/98  برگزار می گردد. برنامه نهایی امتحانات در لینک معاونت آموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس می باشد.                                             باتشکر  امامی فر

                                                                                                                                                                                                          سرپرست اداره آموزش عمومی

100 %