منوی اصلی

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع فلوشیپ نیمسال اول 99-98

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع فلوشیپ نیمسال اول 99-98


 آخرین مهلت ویرایش و بررسی مدارک ثبت نام اینترنتی از چهارشنبه 8 لغایت شنبه 18 آبان ماه می باشد.

     زمان ثبت نام حضوری از یکشنبه  19 لغایت دوشنبه 20 آبان ماه می باشد.

           

دفترآموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

100 %