منوی اصلی

قابل توجه دانشجویان عمومی : زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98

حذف و اضافه نیمسال اول 99-98 از روز شنبه 6/7/98  تا روز سه شنبه 9/7/98   انجام خواهد شد.

((دو درس حذف و دو درس اضافه ))

واحدهای اضافه شده به برنامه درسی و برنامه نهایی امتحانات پایان ترم این نیمسال در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو اداره آموزش در دسترس می باشد.


      باتشکر  امامی فر

                                                                                                                                                                                    سرپرست اداره آموزش عمومی

100 %