منوی اصلی

اطلاعیه ترم تابستان 98-97

قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستان سال 98 مقطع دکتری عمومی رشته داروسازی


دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد برای دانشجویان رشته داروسازی ( روزانه و شهریه پرداز) طبق جدول عناوین دروس تخصصی ذیل ترم تابستان 98-97 برگزار نماید.


دروس ارائه شده جهت ترم تابستان سال تحصیلی 98-1397

رشته داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه درس

1

شیمی دارویی 1

3 واحد

حضوری*    یکشنبه   و سه شنبه 12-8 سالن عابدینی

2

شیمی دارویی 2

3 واحد

حضوری*    شنبه   و دوشنبه 12-8 سالن نیشابوری

3

شیمی دارویی 3

3 واحد

حضوری*    یکشنبه   و سه شنبه 12-8 سالن صفری

4

بیوفارماسی نظری

3 واحد

30٪ مجازی-70٪ حضوری*   شنبه و دوشنبه 12-8 سالن صفری

5

فارماسیوتیکس 4 نظری

2 واحد

50٪ مجازی-50٪ حضوری*   یکشنبه 12-8 سالن فخاری

6

مفردات نظری 1

2 واحد

حضوری*     شنبه 12-8 سالن فخاری

7

مفردات نظری 2

3 واحد

حضوری*     شنبه و دوشنبه 12-8 سالن عابدینی

8

گیاهان داروئی نظری

2 واحد

مجازی*   باهماهنگی استاد مربوطه ( آقای دکتر وزیریان   )

9

داروهای بیولوژیک

2 واحد

حضوری*     دوشنبه 12-8 سالن فخاری


با توجه به تعطیلات رسمی در دوره برگزاری تعدادی ازکلاسها ، به منظور جبران کمبود ساعت تدریس ، کلاس فوق العاده در ساعت 1 تا 3 در بعضی از روزهای برگزاری کلاس تشکیل خواهد شد.


بر طبق آیین نامه های آموزشی در ترم تابستان اخذ بیش از 6 واحد درسی مجاز نبوده و حذف و اضافه امکان پذیر نمی باشد.

دانشجویان متقاضی رشته داروسازی شاغل به تحصیل در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( روزانه و شهریه پرداز ) می­توانند از تاریخ 1/4/1398­ لغایت 10/4/1398­ با مراجعه به سامانه سیپاد جهت انتخاب واحد ترم تابستان اقدام نمایند. ثبت نهایی واحد دانشجو و مجوز شرکت در کلاسها پس از واریز شهریه واحدهای ثبت شده و تحویل فیش واریزی به کارشناس ورودی انجام خواهد گردید.

دانشجویان متقاضی از سایر دانشگاهها می­توانند از تاریخ 1/4/1398­ لغایت 10/4/1398­ از طریق آدرس الکترونیکی­ mizekhedmat.tums.ac.ir نسبت به ارسال معرفی نامه رسمی عکس­دار صادر شده توسط آموزش دانشگاه مبداء به انضمام تصویر کارت ملی خود اقدام نمایند. این دانشجویان جهت نهایی کردن ثبت نام و واریز شهریه جهت اخذ مجوز شرکت در کلاسها بایستی از تاریخ 15/4/98 لغایت 23/4/98 به دانشکده داروسازی تهران اداره آموزش عمومی مراجعه نمایند.

*درخواستهایی که پس از اتمام بازه زمانی ارسال گردد قابل بررسی نخواهد بود.*

شهریه:

- شهریه هرواحد نظری 3/339/600 ریال

- شهریه هر واحد عملی 4/007/520 ریال

واریز شهریه به شماره حساب 42 /27619004 کد شناسه 003/24 بانک ملت به نام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تقویم ترم تابستانی:

ثبت نام :                  از تاریخ 1/4/1398 لغایت 10/4/1398

شروع دوره :              شنبه 29/4/1398

پایان دوره :              چهارشنبه 6/6/1398 

شروع امتحانات :        شنبه 9/6/1398

پایان امتحانات :        چهارشنبه13/6/1398

برنامه امتحانات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

معاونت آموزش عمومی دانشکده داروسازی تهران

برنامه امتحانات ترم تابستان

اطلاعیه در خصوص دروس مجازی


100 %