منوی اصلی

ثبت نام و زمان آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) داروسازی بالینی در مراقبت های ویژه

ثبت نام و زمان آزمون پذيرش دوره­هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) داروسازی بالینی در مراقبت های ویژه

سال تحصيلي99-98

تاریخ ثبت نام :98/02/01 لغایت 98/02/31(مراجعه به دانشکده داروسازی ، آموزش تخصصی)

زمان برگزاری آزمون کتبی:27 /98/03

زمان برگزاری مصاحبه شفاهی:98/03/28

تلفن جهت پاسخگویی:                        64122130

جهت دریافت دستورالعمل ثبت نام کلیک نمائید.

  آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی


                                         
100 %