منوی اصلی

قابل توجه دانشجویان عمومی زمان حذف اضطراری و ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۸-۹۷

حذف اضطراری نیمسال اول 98-97 از روز شنبه97/9/10 تا پایان روز چهارشنبه 97/9/14  برگزار می گردد. برنامه نهایی امتحانات در لینک معاونت آموزش عمومی و تابلو آموزش در دسترس می باشد.


                                                                            باتشکر امامی فر

سرپرست اداره آموزش عمومی

100 %