منوی اصلی

قابل توجه کلیه دانشجویان Ph.D ، دستیاری ورودی ۹۷

 به اطلاع می رساند زمان انتخاب واحد از دوشنبه بیست و سوم

     مهر ماه 97 لغایت چهارشنبه بیست و پنجم مهر ماه 97 می باشد.


                                                                                                                                                             آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

100 %