منوی اصلی

نشست کمیته ی دانشجویی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در دانشکده داروسازی

نشست کمیته‌ی دانشجویی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با مشارکت ۳۵ نماینده از  ٢٢ دانشکده‌ی داروسازی کشور روز سه شنبه 16 بهمن  97، با حضور دکتر کبریایی زاده ، رییس کمیته آموزش سندیکا ، دکتر سلیمانجاهی ، دبیر سندیکا و مهندس راستین رئیس هیئت مدیره موسسه رسایش در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار شد.

100 %