منوی اصلی

آغاز ثبت نام وام تحصیلی و مسکن نیمسال دوم تحصیلی 97

دانشجویان جهت ثبت نام وام تحصیلی، مسکن و ضروری می توانند به سامانه ثبت نام به نشانی http://refah.tums.ac.ir مراجعه نمایند.

100 %