منوی اصلی

برگزاری جلسه آنلاین شورای بین الملل در دانشکده داروسازی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، جلسه شورای بین الملل دانشکده با حضور دکتر شریف زاده رئیس دانشکده، دکتر حمید رضا ادهمی معاون روابط بین الملل، معاونان، مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان بین الملل گروه ها، در 2 خرداد 99 به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات ذیل تصمیم گیری شد. 

• تصمیم گیری در خصوص تدوین برنامه آموزشی فوق لیسانس علوم دارویی با مشارکت گروه ها

• امکان ایجاد رشته هایی که بتوان کاملا به صورت مجازی برای دانشجویان ارائه داد.

• امکان ایجاد ژورنال کلاب توسط گروه ها به صورت بین المللی


100 %