منوی اصلی

برگزاری آنلاین ششمین دوره پرورش داروساز هفت ستاره در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، شورای صنفی دانشکده با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی ششمین دوره پرورش داروساز هفت ستاره را به صورت آنلاین با حضور دکتر ملیحه برازنده معاون دانشجویی، فرهنگی – دکتر امیر حسین حاجی میری دکتر داروساز و دستیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو و دانشجویان برگزارکرد.

این طرح برنده جایزه جشنواره مطهری بوده و گزارش آن برای کنفرانس سالانه انجمن داروسازان آمریکا ارسال شده و در مجله آنها به چاپ رسیده است.

هدف از برگزاری این دوره ارتقا باور حرفه ای و مهارت های کاربردی دانشجویان در ارائه خدمات سلامت است.

توضیح آنکه این دوره تاکنون 5 بار طی سال های 91 تا 97 برگزار شده است. 100 %