منوی اصلی

جلسه آنلاین شورای مرکزی دفتر منتورینگ و دفتر توسعه آموزش در دانشکده داروسازی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، اولین جلسه آنلاین شورای مرکزی دفتر منتورینگ دانشکده و دفتر توسعه آموزش با حضور دکتر زهرا توفیقی مدیر دفتر توسعه آموزش و اعضای شورای مرکزی دفتر منتورینگ 21 خرداد 99 برگزار شد.

در ابتدا دانیال مهرعلی دبیر دفتر منتورینگ توضیحاتی درباره کلیات و پیشینه این طرح در دانشکده داروسازی و روند آماده سازی و آموزشی منتورها ارائه کرد. سپس اعضا خود را معرفی و مقدمه ای از هدف طرح منتورینگ و ویژه گی های یک منتور ارائه کردند.

در ادامه دکتر توفیقی، توضیحاتی در مورد لاگ بوک و پورتفولیو ارائه و استفاده بیشتر از این قابلیت را مطرح کرد. سپس به منتی بودن دانشجویان ورودی جدید از بدو ورود، تدوین اساسنامه و لزوم ایجاد طرح تشویق و مزایایی برای منتورها مانند درج نام آنها در پایگاه اینترنتی دانشکده و ایجاد همکاری ما بین دفتر منتورینگ و اساتید راهنما اشاره کرد.


100 %