منوی اصلی

برگزاری دومین جلسه آنلاین شورای پژوهشی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، دومین جلسه شورای پژوهشی- پایان نامه با حضور دکتر محمد شریف زاده رئیس دانشکده، دکتر محمد حسین قهرمانی معاون پژوهشی با حضور آنلاین مدیران و نمایندگان گروه های آموزشی در 29 اردیبهشت 99 برگزار شد. در این جلسه تعدادی پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و ضمن پرسش و پاسخ در مورد این پایان نامه ها با مدیران و نمایندگان گروه های آموزشی تعداد 13 پروپوزال تصویب شد.


100 %