منوی اصلی

دکتر شریف زاده در پیامی آغاز سال نو را به همکاران دانشکده داروسازی تبریک گفت

از دفترروزگار برگی دیگر ورق خورد و سالی دیگر گذشت. سالی که ما با همدلی یکدیگر گذراندیم و از مشکلات پیش رو با موفقیت گذشتیم. ای خدا دگرگون کننده دلها و دیده ها، برای ما سالی همراه با سلامت، موفقیت و سربلندی مقدر فرما. روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه.

100 %