منوی اصلی

برگزاری ژورنال کلاب گروه زیست مواد دارویی با عنوان: طراحی بایوسنسور برای شناسایی S100B در ترومای مغزی در دانشکده داروسازی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، این جلسه با ارائه دکتر مهرآسا رحیمی برومند دستیار گروه در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در 8 بهمن 98 برگزار شد.

دکتر رحیمی با عنوان اینکه: بر اساس آمارهای علمی ترومای مغزی traumatic brain injury به عنوان ششمین عامل مرگ و میر در جهان بشمار می آید و در سه گروه شدید، متوسط و خفیف طبقه بندی می شوند. درگایدلاین های اخیر بیومارکر S100B (که پس از  ترومای سر افزایش می یابد) مطرح گردیده است. اندازه گیری و مقایسه غلظت S100B نقش مهمی در پیش بینی پیامد نهایی وضعیت بیمارانی که ایسکمی و خونریزی و یا جراحی مغزی داشته اند ایفا می کند. وی گفت: روش های فعلی مانند ام آر آی و سیتی اسکن بسیار زمان بر بوده و حدود سه روز طول میکشد تا تشخیص داده شود ترومای مغزی رخ داده است و عوارضی همچون از دست دادن هوشیاری بدن، از دست دادن فعالیت حرکتی و حتی مرگ را ایجاد می کند . دکتر رحیمی عنوان کرد در نظر داریم بیوسنسور الکترو شیمیایی طراحی کنیم که نسبت به روش های قبلی گستره حساسیت، selectivity، تکرار پذیری، زمان پاسخ دهی و صحت بالاتری داشته باشد و نظر به اهمیت سلول های استروسیتی در بیشتر بحران های مغزی که التهاب، اسکیمی، و بحران در توازن نوروترانسمیترها حادث می شود، بنابر این برآورد به هنگام میزان تخریب و خسارت وارده به سیستم میکروگیلیال وگلیوواسکولار ارزشمند خواهد بود. در همین راستا اندازه گیری بایومارکر اختصاصی با استفاده از بایوسنسور نه تنها ارزشمند خواهد بود بلکه ارزش تشخیصی بالایی دارد و همچنین به عنوان endpoint درمانی و شیوه ای برای پایش مداخلات دارویی و غیر دارویی تخریب استروسیتی ارزش prognostic diagnostic در تمامی صور بحران های حاد مغزی قابل بحث و طرح خواهد بود.

100 %