منوی اصلی

برگزاری سمینار گروه فارماسیوتیکس با عنوان : Paper microfluidics در دانشکده داروسازی


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، سمینار گروه فارماسیوتیکس در 7 بهمن  98 با ارائه دکتر بهنام فیاضی دستیار گروه در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر فیاضی عنوان کرد: اگر چه  مبحث میکروفلوئیدیک در سال 1979 در مقالات ظهور پیدا کرده  اما میکرو فلوئیدیک های کاغذی در سال 2007 به وسیله ی گروه روفسور وایت سایدز و از دانشگاه  هاروارد شروع شد. کاغذ ماده ای ارزان و در عین حال باکیفیت به   وسیله ی روش هایی کاملا مقرون به صرفه وکاربر پسند به دستگاه های تشخیصی (PADµ) تبدیل می شود. وی گفت از جمله این روش ها می توان به فوتولیتوگرافی، وکس پرینتینگ، برش فیزیکی و... اشاره کرد. دستگاه های تشخیصی مبتنی بر میکروفلوئید یک کاغذی در زمینه های پزشکی، مانند: آنالیز دارو و تشخیص نقطه ی مراقبت (POC)، زمینه های حفاظت از محیط زیست و کنترل مواد غذایی در صنایع غذا کاربرد دارند.


100 %